En fartfylld thriller

Litteratur.
Omslaget till "Maos hibiskus.
Omslaget till “Maos hibiskus”.

PROSA. ”Det är en fartfylld, underhållande, thrillerartad berättelse, inte olik reportaget, som friskt blandar fakta och fantasi, med storartade tidsspeglingar,” skriver Bo Bjelvehammar som läst ”Maos hibiskus” av Peter Kadhammar.

Maos hibiskus av Peter Kadhammar
Natur & Kultur

Peter Kadhammar är kolumnist och författare. Detta är hans tionde bok, en rent skönlitterär sådan. En roman. De tidigare böckerna är reportageböcker.

Det är värt att notera att han har fått Stora journalistpriset vid två tillfällen.

Romanens handling: Det är sex vänner som möts vid en väns begravning, en man som heter Lars, som har varit deras äkta vän och sanna mentor. De lärde känna varandra under sjuttiotalet, i den aktiva vänsterrörelsen.

De gick olika vägar, en blev diplomat, en finansrådgivare och en tredje förläggare.

Vi får följa dem från sjuttiotalet in i nutiden och trots de olika liven, som de lever, så håller de samman och träffas med en viss regelbundenhet, tack vare finansmannen. Denne är anhängare av fasta strukturer, som han anser hjälper alla människor. Men framför allt är det ett sätt att undvika misstag. Det gäller i alla verksamheter.

Det närmast hemliga sällskapet, anförtros en delikat uppgift. De får ta hand om en portfölj med pengar. Givare är en diplomat på kinesiska ambassaden. Pengarna ska användas till utgivningen av Maos skrifter.

Men det kommer saker emellan, som alltid, Mao dör och diplomaten hörs aldrig av.

Det är en ung handelsstudent, som är en av de sex, som anförtros pengarna, men han gör det till en angelägenhet för alla sex i gruppen. Men inte för andra, det är en hemlighet för omvärlden, tror alla.

Pengarna förvaltas under fyrtio år och en storartad förvaltning skapar ett kapital av internationella mått.

Och ingen gör anspråk på pengarna.

Men så händer märkliga saker. Kort efter vännernas begravning mördas en av vännerna, sedan en till. Det tolkas som att någon eller några känner till deras hemlighet.

Det är ändå lite märkligt att en blomkruka, en hibiskus, kan falla i huvudet på en man och döda honom.

Det är en fartfylld, underhållande, thrillerartad berättelse, inte olik reportaget, som friskt blandar fakta och fantasi, med storartade tidsspeglingar.

Använd denna bylinebild
BO BJELVEHAMMAR
bo.bjelvehammar@opulens.se

Det senaste från Litteratur

0 0kr