Om att tränga sig före i kön

Samhälle
Collage: C Altgård / Opulens

UTSPEL. Theresa May har gjort ett utspel som leder tankarna till den trångsynthet som vi förknippar med Donald Trump. Ivo Holmqvist kommenterar saken.

 

Winston Churchill bar ibland plommonstop, annars är det sällsynt att Storbritanniens premiärministrar har något på huvudet när de fotograferas. Men det verkar dags för Theresa May att dra på sig en blå-vit-röd keps (eller narrkåpa) med devisen ”Make Britain Great Again”, efter känt trångsynt mönster västerifrån. I måndags gjorde hon i ett tal till brittiska företagsledare klart att i framtiden ska folk från kontinenten inte tro att de är förmer (hon känner förstås inte till Sandemoses Jante, men tanken är densamma): ”Det kommer inte längre att vara på det viset att EU-medborgare, oavsett vad de har för kompetens eller erfarenhet, kan tränga sig före i kön och gynnas på bekostnad av ingenjörer från Sydney eller programutvecklare från Delhi.”

Washington Post rapporterade om detta under rubriken ”Bad Manners”, och man kan nog hålla med om att det var dålig stil att antyda att kontinentaleuropéer tar för givet att de ska ha förtur framför australiska ingenjörer och indiska datautvecklare (och Guy Verhofstadt protesterade genast harmset från Bryssel). Jag är inte insatt i hur samväldet fungerar men tror nog att australier, kanadensare, nyzeeländare och så vidare redan nu får behålla sin plats i kön utan att bli förbisprungna av framfusiga européer.

Svenskar är bra på att köa, det ingår i vår uppfostran att lära oss att i alla sammanhang snällt vänta på vår tur, med eller utan kölappar. Fast ibland skulle det nog vara bra med lite vassare armbågar. När vi tålmodigt väntade på bussen i Israel kom vi oftast i god tid och var därför först i kön. Men när den sedan kom blev vi ständigt omkullsprungna och hamnade ofelbart sist, med risk att inte komma med. Men det där var länge sedan, kanske har det hunnit ändra sig där. Om inte, så får de väl ta hjälp av Theresa May…

IVO HOLMQVIST

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Samhälle