Många inrikesflyg borde förbjudas

Debatt/Samhälle
Foto: Pixabay.com

KRAV. Detta krav att inrikesflyget borde förbjudas har av vissa ansetts vara en skadlig eller rentav radikal inställning som inte ska tas på allvar. Jag ser snarare oviljan att tänka om och tänka hållbart som skadlig för inte bara Sverige, utan alla framtida liv i världen, skriver Marie Eriksson.

 

 

I Sveriges Radio Ekot sade David Ling, språkröret för Miljöpartiets ungdomsförbund, häromdagen att inrikesflygningar bör förbjudas. Detta är något som Benjamin Dousa, MUF:s förbundsordförande, tyckte var en ”mycket dålig idé som kommer slå mot både jobb och företagande”.

Jobb och företagande är självklart mycket viktigt, men hur länge kan vi tillåta detta system att fortsätta? Det är ett vetenskapligt vedertaget faktum att vi inte kan fortsätta utnyttja jordens resurser på det sätt vi gör idag, och då gäller det att hitta områden där vi kan kraftigt dra ner vår användning. Och en självklar kandidat är inrikesflyget.

Enligt Dagens Arena gick ungefär var tredje tjänsteresa med flyg inom Sverige och de vanligaste resmålen var Malmö och Göteborg med utresa från Stockholm, och detta gällde redan 2016. Enligt rapporten Luftfart så reste vi 51,3 miljoner fordonskilometer inrikes år 2017, och enligt Svenska Dagbladet släppte Sverige ut 42 miljoner ton koldioxid 2018.


Vi släpper alltså ut enorma mängder koldioxid för att spara 2–4 timmars resväg mellan Stockholm och Göteborg, och detta nästan enbart för att tjänstemän tycker att det är smidigt. Detta är inte hållbart, och det är definitivt inte acceptabelt.

Istället för att Sveriges företagare och politiker ska tillåta fortsatta inrikesflyg så bör de kräva större användning av tågresor och andra lösningar, till exempel distansarbete och digitala möten. Sveriges regering bör omedelbart förbjuda inrikesflyg söder om Sundsvall, och själva ta sitt ansvar att inte fortsätta med inrikesflygen. Jag har fullt förtroende att Sveriges politiker och företagare klarar av nå upp till kraven som ställs på oss alla för att skapa ett hållbart samhälle. Inte nog med det, de bör visa framfötterna och själva skapa en mer hållbar kollektivtrafik som de inte bara använder, utan är riktigt stolta över.

Detta krav att inrikesflyget borde förbjudas har av vissa ansetts vara en skadlig eller rentav radikal inställning som inte ska tas på allvar. Jag ser snarare oviljan att tänka om och tänka hållbart som skadlig för inte bara Sverige, utan alla framtida liv i världen. Detta är inte någonting som är radikalt eller skadligt för Sverige, utan en omställning som kommer visa sig livsviktig för vår framtid.

MARIE ERIKSSON

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt