En lektion i kommunikation

Krönikor
Collage: C Altgård / Opulens

RESTRIKTIONER. ”De som tidigare har undvikit att delta i fester, bör fortsätta med det, och de får inte heller arrangera de fester som de inte tänker gå på.” Lisa Bjurwald reder ut vår ledare Tegnells nya påbud.

Varmt välkomna till höstens 128:e presskonferens hos Folkhälsomyndigheten om coronapandemin! Först ett antal nyheter. Vår ledare Anders Tegnell har officiellt klassat covid-19-viruset som ett så kallat Kategori Ö-virus. Ö som i övergångsställe. Alltså: Ledare Tegnell bedömer farlighetsgraden att vara likställd med att gå över ett sådant. Eftersom närmare 6 000 svenskar nu avlidit i covid kommer Trafikverket från och med den 1 november att hålla dagliga presskonferenser om hur vi ska hantera hotet från landets övergångsställen. Bland annat kommer särskilda övergångsvärdar (“Herr Gårman”) att inrättas. Tillsammans kommer vi dock att hålla i och hålla ut. En hundraprocentig tillit till staten, förlåt, till varandra, är som ni vet Sveriges främsta vapen mot alla typer av kriser.

Det senaste från Krönikor

Tabun vi talar tyst om

SATIR. Iodine Jupiter funderar över förekomsten av tabun. Och hittar några företeelser