Det är likgiltigheten som hotar det heliga

Krönikor.
Lars Anders Johansson anser att den som på allvar värnar om heliga skrifter bör sträva efter att fler tar del av dem. (Montage: Opulens)

BLASFEMI. “De vikande besökssiffrorna i Svenska Kyrkan beror sannolikt inte på att det årligen runt om i Sverige hålls konserter och tillställningar där kristendomens heliga symboler släpas i smutsen”, skriver Lars Anders Johansson apropå Rasmus Paludans uppmärksammade koranbränningar.

Hädelse är inte ett hot mot det som är heligt. Hädelse är en bekräftelse på att någonting hålls heligt. Om ingenting hölls heligt vore hädelsen meningslös. Det är likgiltigheten som är det verkliga hotet mot det heliga.

LARS ANDERS JOHANSSON
larsanders.johansson@opulens.se

Det senaste från Krönikor

0 0kr