Den svenska kvinnorörelsen har ingen agenda

Krönikor.
Collage: Opulens.

BACKLASH. ”Feminismen har tagit ett enormt kliv bakåt där vi återigen är reducerade till vår kropp, vårt naturliga tillstånd. Männen får representera kulturen och sinnet”, menar Amra Bajric.

 

Yvonne Hirdman, professorn och forskaren som lanserade ordet ”genus” i det allmänna språkbruket under 1980-talet, utkom med boken Vad bör göras 2014. Boken tar upp det tålmodiga arbetet med att konkretisera jämställdhetspolitik ute på arbetsmarknaden, i skolorna och resten av samhället. Det är utredningar, propositioner och lagförslag. Ett gediget dokument över hur femtio år av arbete faktiskt har lönat sig. Hirdmans bok är en översikt av vår historias ideologi, passion och kamp för frigörelse. Feminismen idag har ingen ideologi, inget fokus och inga stora visioner.

AMRA BAJRIC
amra.bajric@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

0 0kr