Är Italiens nya premiärminister en hobbit?

Krönikor.
Giorgia Meloni som hobbit
Illustration: Igor Wombolowski.

PARLAMENT. Efter det italienska valet i söndags kommer Giorgia Meloni med största sannolikhet bli landets första kvinnliga premiärminister. För hennes högerextrema parti FDI är det inte bara Mussolinis fascistiska idéer som inspirerar utan också Tolkiens sagovärld.

För fascisterna i det italienska regeringspartiet FDI Fratelli d’Italia (Italiens bröder) är Benito Mussolini alltjämt en eggande förebild. Ett vittnesbörd om det är partiets logga, en eldsflamma i den italienska flaggans färger. Denna logga föreställer den tänkta eld som i en framtid ska sända ut sina flammande ljusstrålar från den dyrkade diktatorns grav.

Mussolini styrde Italien 1922-1943, men han var också en skicklig skribent med en stor produktion av artiklar och böcker. Likväl är det en annan författare som hans sentida efterföljare allra helst läser. Hans namn är J R R Tolkien, och han har gått till eftervärlden som skaparen av romanserien Sagan om Ringen.

Att de italienska fascisterna älskar Tolkien är inte helt överraskande. Sagan om Ringen kan läsas som en parallell till den rasistiska världsbild som de tyska nazisterna övertog från 1800-talets europeiska imperialister, och som från det nazistiska Tyskland spred sig till Italien.

Läst på det sättet blir Sagan om ringen en utopi med främlingsfientliga förtecken. Tolkiens Midgård kan därmed tolkas som en värld, där det främmande ska bekämpas och utrotas. För nazisterna utgjordes ju det främmande av judar, homosexuella och zigenare; hos Tolkien var det först och främst orcherna. När dessa främmande varelser väl förintats ska det perfekta samhället kunna byggas upp.

Sådana idéer fick från och med 1960-talet ett starkt genomslag hos de italienska fascisterna. Många av dem såg därför Sagan om ringen som en helig text. Detta har också lett till att man sedan 1977 organiserar festivaler, där de deltagande fascisterna klär ut sig till olika figurer från Tolkiens värld, till exempel hobbitar.

Så var det också med ledaren för fascistpartiet Fratelli d’Italia, den förmodade nyblivna premiärministern Giorgia Meloni. I sin självbiografi Io Sono Giorgia berättar hon att hon ägnade en stor del av sin ungdom åt att läsa Tolkien och klä ut sig till figurer från Sagan om ringen. Tillsammans med fascistiska meningsfränder organiserade hon också sommarläger kring teman från Tolkiens värld.

För den unga Meloni blev detta ett sätt att fly bort från en trist verklighet. Faderlös och mobbad för sin övervikt växte hon upp i en miljö som var väl ägnad att fostra eskapister – det fattiga arbetarområdet Garbatella i Roms södra delar. I en intervju har hon sålunda berättat att hon inte såg Sagan om ringen som fantasi utan som verklighet.

Tolkien bidrog också till att forma Melonis politiska preferenser. I den nyss citerade intervjun hävdar hon att han är den som allra bäst gestaltat den konservativa världsbild som hon själv vill kämpa för.

Liksom många andra av Tolkiens italienska läsare tog den unga Meloni alltså avstånd från de vänsteridéer som vid denna tid ännu var vanliga i ungdomskulturen. När hon var femton år anslöt hon sig i stället till det nyfascistiska partiet MSI, Movimento Sociale Italiano.

MSI hade startats 1946 av Mussolini-trogna veteraner under ledning av före detta nazikollaboratören Giorgio Almirante. Till en början var framgångarna obetydliga, men så skulle det inte förbli. År 1993 fick partiets kandidat i borgmästarvalet i Rom, Benito Mussolinis dotterdotter Allessandra Mussolini, hela 45 procent av rösterna. Denna framgång sammanhängde med att MSI just bytt namn och partiledning. Under den nya beteckningen AN, Alleanza Nazionale, fick man mer än 13 proccent av rösterna i parlamentsvalet 1994. Kort tid senare blev Meloni det nya fascistpartiets representant i studentpolitiken. I kraft av dessa meriter blev hon 2006 den yngsta kvinnliga parlamentsmedlemmen i Italiens historia och två år senare den yngsta kvinnliga ministern. I den rollen lät hon sig fotograferas utklädd till hobbit och tillsammans med en staty av Gandalf, en av de mest kända gestalterna i Sagan om ringen.

Några år senare tog Meloni initiativet till det nya fascistpartiet Fratelli d’Italia. Till att börja med fick man ganska få röster i parlamentsvalen, men i regionalvalen gick det mycket bättre, och när Meloni 2019 ställde upp i borgmästarvalet i Rom fick hon 20,6 procent av rösterna.

Ännu ett steg på Melonis väg till makten kom alltså med nyvalet till det italienska parlamentet i söndags. Det ledde till att FDI blev största parti och hon själv landets premiärminister.

Denna framgång betyder dock inte att Meloni lämnat intresset för Tolkien bakom sig. I en färsk intervju beklagar hon att valkampanjen hittills hindrat henne från att se den nya TV-serie – Maktens ringar – som bygger på material från Tolkiens författarskap. Mot den bakgrunden får man kanske räkna med möjligheten att hon som premiärminister ska komma att leda regeringsarbetet utklädd till hobbit.

Det innebär dock inte att sista ordet är sagt om hur Tolkien ska tolkas. I den anglosaxiska världen har man ju sedan länge velat foga in honom i en vänsterradikal kontext. Läst på det sättet skulle Sagan om ringen kunna ses som en plädering för en arkaisk anarkism, jämförbar med Henry David Thoreaus Skogsliv vid Walden och de primitivistiska ideal som besjälade 60-talets amerikanska hippierörelse.

ANVÄND DENNA!
TORSTEN RÖNNERSTRAND
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

0 0kr