Klimatpolitiken kan inte vänta

Debatt/Samhälle.
Nödläge i klimatfrågan. Illustration: Cocoparisienne / Pixabay.com. Digital modifiering: Opulens

NÖDLÄGE. Medan partierna förhandlar om hur Sverige ska styras kan de inte blunda för att vi står inför ett nödläge när det gäller klimatet. Det som nu behövs är en kraftsamling motsvarande det som sker i en krigssituation, skriver Kilmatriksdagens vice ordförande Torbjörn Vennström.

 

 

Debattsugen? Skicka bidrag till debatt@opulens.se.

Jaha, klimatutsläppen fortsätter att öka i Sverige. Under april-juni 2018 har utsläppen ökat med över 5 procent från industrin, på grund av högkonjunktur och hög tillväxt. Utsläppen ökade även första kvartalet i år. Under förra året minskade utsläppen med blygsamma 1,4 procent. Enligt Naturvårdsverket måste utsläppen ner med 7 procent per år ifall vi ska klara Sveriges klimatmål. Enligt klimatforskning vid CEMUS Uppsala universitet, behöver utsläppsminskningarna vara ännu större, 10-15 procent per, år ifall Sverige ska uppfylla sin globalt rättvisa del av målsättningen i klimatavtalet från Paris om att hejda den globala uppvärmningen till väl under +2 grader jämfört med före industrialismen.

Och den senaste rapporten från FN:S klimatpanel IPCC säger att vi nog bör hejda uppvärmningen vid 1,5 grader därför att en halv grad till ställer till med stora problem för matförsörjningen, isen i Arktis, den biologiska mångfalden och våra hav.

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL id=”2″]

 

Förlåt alla siffror, men vi behöver förstå hur mycket mer som behöver göras för att överlämna en värld som går att leva i för våra barn och barnbarn. Enligt Klimatrapporten så behöver de globala utsläppen börja minska kraftigt inom 2-3 år och komma ner till noll på 30 år för att vi ska ha någon som helst chans att undvika de farligaste klimatförändringarna.

Nu saknar Sverige en regering som kan ta tag i saken, men vi har ett klimatpolitiskt ramverk som sju partier är överens om. Med det som grund kan Löfvens övergångsregering lägga in ett klimatnödpaket i årets budget med till exempel:

—  återinförd och höjd koldioxidskatt för hela ekonomin, även den del av industrin som ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Intäkterna kan användas för att sänka löneskatter för låginkomsttagare och företag och kompensera landsbygden.
—  Investeringspaket för kollektivtrafik, förnybar energi och energieffektivisering på minst 100 miljarder under nästa mandatperiod. Det är lätt och billigt för Sverige att låna pengar nu, t ex genom gröna obligationer.
—  ett stopp för alla pensionsfonder att ha våra pengar placerade i fossilindustrin. Istället kan de placeras i hållbara verksamheter och i alla investeringar som behöver göras för framtiden.
— ett datum, inom 10 år, då det blir förbjudet att sälja fossildrivna bilar.

Medan partierna förhandlar om hur Sverige ska styras kan de inte blunda för att vi står inför ett nödläge när det gäller klimatet. Det som nu behövs är en kraftsamling motsvarande det som sker i en krigssituation. Vi kan vänta på en ny regering men vi kan inte vänta på klimatpolitiken.

TORBJÖRN VENNSRÖM
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr