Icas jubileum en orgie i fett och socker

Debatt/Samhälle.

HÄLSA. Jag tror inte att jag är ensam om kunskapen om de varningssignaler som menar att Sveriges befolkning, inte minst barn och ungdomar, börjat uppvisa kroppsmasseindex som bara sumobrottare medvetet strävar efter. Det finns olika sätt att möta FetOlle i grinden och ett av dem är att strafftaxera socker och fett, något som redan sker i vissa länder. Ica går i precis diametralt motsatt riktning, menar Vladmir Oravsky.

Under hundraårsfirandet i helgen lockades folk till Ica-butiker med gratis kaffe, läsk och tårta och kraftigt sänkta priser på pizzakit, snacks av olika sorter och coca cola. Sänkta priser på chips, ostbågar och läsk samt gratisportioner tårta borde inte användas som lockbete.

Jag är inte emot tårta och läsk. Jag är inte emot ostbågar och chips. Faktum är att jag med glädje konsumerar dessa varor och bjuder även mina barn och barnbarn på dem. Jag menar dock att de inte borde missbrukas som lockmat. Människans belöningssystem kan nämligen hur lätt som helst skutta av tacksam glädje över andra eggelser.

Konsumtion av socker och fett är vanebildande vilket betyder att de som är sockrets och det skadliga fettets fångar kommer att strömma in i butiken under alla förhållanden, till och med även om dessa varor skulle säljas för betydligt högre priser. Eller föreställer sig Ica-ledningen att konsumenterna annars skulle bränna sin egen läsk eller handla läsk i andra länder? Skulle Sverige då drabbas av langare med chips- och ostbågarpåsar i sitt sortiment?

Enligt statistik från 2016 års bokslut var Icas vinst 1,457 miljarder kronor efter skatt och bolaget hade tillgångar på 25,612 miljarder. Även om det är duktigt folk som sköter detta aktiebolag är det ändå vi konsumenter som mest har bidragit till Icas framgångar. Vi borde kräva återbäring för våra feta bidrag. Inte i form av gratis läsk och tårta samt absurt låga priser på läsk och snacks, utan i form av ett självpåtaget ansvar: att Ica kraftigt sponsrar diabetesforskning, forskning om hjärt- och njursjukdomar liksom om cancer, missbruk och beroende. Med andra ord vetenskapliga studier om alla dessa djävulskaper och hur de botas.

Ica är ett vinstdrivande företag vilket betyder att det snart skulle sluta med att sälja varor om de kostade mer än de smakade. Icas utbud, så som tobak i alla dess former, marknadsföring av lotter och dylikt samt saluföring av skadligt fett och socker, genererar vinst samtidigt som de gräver djupa hål i statskassan. Och hos den enskilde medborgaren. Den gratistårtan och den gratisläsken kostar dig och mig alltför mycket och vi har inte råd med att tiga om det.

Den Ica-butik jag frekventerar oftast har en mycket trevlig och hjälpsam personal. Men jag skulle gärna vilja vara stolt över ”min” Ica-butik. Jag skulle bära en tygpåse med Icas logga med stolthet om butiken bara avstod från varor som enligt all tillgänglig forskning äventyrar människan och hennes välbefinnande.

VLADIMIR ORAVSKY
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr