Europadomstolen slänger bensin på den medeltida elden

Samhälle.

SLÖJFÖRBUD. Hade vi inte tagit det kollektiva beslutet att respektera individualitet, det fria valet och demokratiska rättigheter att få vara den man vill? Europadomstolen har visat att jag har fel. 

Det går att avskeda kvinnor från sina arbetsplatser om de väljer att bära slöja, slöjan räknas enligt domstolen som klädsel.

Att det finns många vidriga samhällen där framför allt kvinnor saknar all frihet betyder inte att alla som täcker sitt huvud gör det av tvång. Domstolen motiverar sitt beslut med att arbetsgivare har rätt till att deras varumärke och verksamhet inte ska framstå som av religiös, filosofisk eller politisk karaktär. Om företaget har en ”genuin policy” är det fritt fram att underminera det oberoende som ett arbete innebär.

Finns det kvinnor som inte valt att göra så, de som faktiskt lever under bedrövliga förhållanden med hot och våld och täcks för omvärlden utan att kunna göra annat än att acceptera sitt öde? Självklart! Och lika självklart har vi en skyldighet att hjälpa människor som vill leva ett annat liv. Det är så vi säger. Men vad händer med dem som faktiskt valt sina egna liv?

Att räkna slöjan som klädsel är en mycket oroande utveckling, precis som föraktet och förlöjligande av kvinnor som av olika skäl väljer att bära den. Den som bär en slöja måste vara beredd på att försvara sig, den provocerar något rent ut sagt obegripligt. Medan exempelvis företaget Nike väljer att vara progressiva och tillverka en slöja som lämpar sig för sport, en efterlängtad rörelsefrihet, så väljer Europeiska unionen att vara regressiv och ge tillåtelse åt länder att diskriminera människor. För det är exakt vad detta kommer att leda till, en laglig väg att sprida repressiva återgärder.

Min vän säger: Vad kommer härnäst, ska kvinnor inte få äga egendom igen?

Europadomstolen har i sitt beslut slängt bensin på den medeltida elden.

LINDA BÖNSTRÖM
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Samhälle

0 0kr