Det vita skräckrummet

Krönikor/Samhälle.
Foto: Pixabay.com

ÖVERGREPP. Det är ett övergrepp att — i samma rum som fascister — påstå att det är viktigt att debatten tas, att det är intressant att lyssna på andras åsikter, för det är bara en vit, fri kropp som kan uttala det, skriver Anna Jörgensdotter apropå att nazister bjöds in till en biblioteksafton.

 

I kalluften kring samtalet på Hornstulls bibliotek — modererat av teaterregissören Stina Oscarson — där nazister bjudits in för att tala om demokrati, tänker jag igen på vad Jean-Paul Sartre yttrade efter andra världskriget: Att all filosofi och politik måste mynna ut i ett absolut värn mot ett nytt Auschwitz. Vi har en skyldighet att primärt försöka se med den utsattas blick. Och vi måste ha det som en grundregel att den utsatta alltid har rätt gentemot den förtryckande eller överlägsna. Det är där vi bör stå.

Nästa vecka är det tänkt att jag ska samtala med Oscarson om demokrati utifrån Krilon-böckerna, skrivna av Eyvind Johnson på 40-talet. Johannes Krilon är vit, intellektuell medelklass med ett grundmurat självförtroende. Alla i hans vängrupp har sitt på det torra, även om de blir indragna i jobbiga situationer (främst orsakade av egen ryggradslöshet ihop med kapitalistiska intressen). Det är ändå de som ska uttala sig om världen. Krilon har solidariteten som ett rättesnöre. Men det är oklart hur Krilon ser på sig själv i förhållande till andra. Jag är osäker på hela demokratibegreppet. Det beror hela tiden på vilka som uttalar orden: Demokrati. Solidaritet. Från vilken plats det sägs.

Oscarson skriver, efter kritiken, att hon tror att hat växer sig starkare i slutna miljöer. Hon förklarar att hon tackade ja för att hon inte bara kan moderera samtal där alla är överens, för att hon tror att det är bättre att mötas i dialog än med slagord och gatstenar. Men så kan bara någon som inte aktivt behövt försvara sig mot rasister och nazister uttrycka sig. Ett öppet rum som blir en skräcksal kan inte längre påstås främja förståelse och möten. Om det inte är ett tryggt rum för vissa människor är det ett farligt rum för alla. Det är ett övergrepp att — i samma rum som fascister — påstå att det är viktigt att debatten tas, att det är intressant att lyssna på andras åsikter, för det är bara en vit, fri kropp som kan uttala det, och utifrån den positionen är det just den kroppen som inte borde få tala här.

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL id=”2″]

 

När Krilon säger att man aldrig får låta fienden passera genom ens egen trädgård för att komma åt grannen talar han ur ett nobelt och också vitt perspektiv, där han ser sig själv som någon som bara blir hotad av fienden om han står upp för sin granne. Om Krilon ser att grannen är hotad borde han väl vara hos sin granne när fienden slår in dörren? De vita kropparnas uppgift är inte att debattera med fienden huruvida han har rätt eller inte att gå över gräsmattan utan att ta sitt ansvar för att fienden överhuvudtaget har hittat dit och agera utifrån det?

I podden Revolutionary Left Radio pratar Andrea, som är Lakota Sioux, om hur kolonialismen påverkar urfolkens liv idag. Hon berättar att Pine Ridge-reservatet har den lägsta livslängden i hela Amerika. Självmordsförsöken bland tonåringar är 150 procent högre än på andra platser. Och tuberkulos och cancer har liknande siffror. 70 procent hoppar av skolan. Sjutton människor bor tillsammans i tvårummare, varav en tredjedel inte har vatten och ännu färre elektricitet. Bland ursprungsbefolkningen försvinner och mördas kvinnor och flickor tio gånger oftare än bland resterande befolkningen. 56 procent har utsatts för sexuellt våld och vita män är gärningsmän i 90 procent av fallen. 94 procent av kvinnorna från urbefolkningen som lever i Seattle har blivit våldtagna, och 81 procent av dem av vita män före 18 års ålder. Varje del av USA är ockuperad zon, säger Andrea. Du kan inte bygga en legal plats på en stulen mark. Samma med Israel i Palestina, med skillnaden att USA ses som ett helt legitimt land. Kolonialismen är den ekonomiska bas som vit rasistisk makt bygger på och är grund för folkmord, slaveri och imperialism.

Fascistiska strömningar kopplas automatiskt till Nazityskland som roten till det onda och förbiser ofta kolonialismen. Fascism bygger på rasbiologins redskap att kuva och utrota ursprungsbefolkningar och därigenom motivera stölden av land. Lebensraum hade inte existerat utan Manifest destiny, USA:s närmast teologiska föreställning om expansion.

Vi vill titta långt bort från oss själva, skönja lösningar där vi inte kan göra något och där vi inte har något ansvar. Det kan vi göra som inte genom historien, och fortfarande idag, behöver kämpa mot ockupanter och rasister i olika former. Det är viktigt att komma ihåg när vita kroppar bjuder in nazister till de platser som vitheten benämner som jämlika och trygga. Då blir dessa fredade platser övertagna av de vita kropparna — med sina tankar om att ta debatten, som betyder det samma som att prata med likar för att upprätthålla privilegier — och på så sätt förstärks och fortgår kolonialismen.

ANNA JÖRGENSDOTTER
anna.jorgensdotter@opulens.se

Alla artiklar av Anna Jörgensdotter

Anna Sanvaresa (fd. Jörgensdotter) är verksam som författare och frilansskribent men också engagerad i Asylkommittén och Joe Hillsällskapet i Gävle där hon bor. Debuterade 2002 med romanen Pappa Pralin och kom senast ut med romanen Solidärer som utspelar sig i Spanien och Gävle 1936-1939. Historienörd och skriver gärna om kvinnor och kamp genom historien.

Det senaste från Krönikor

0 0kr