Det nya frihandelsavtalet hotar arbetsrätten

Debatt/Samhälle.
Karta över CETA, frihandelsavtalet mellan Kanada och EU. Bild: Wikipedia Commons

Det nya frihandelsavtalet CETA öppnar den europeiska marknaden för amerikanska storföretag. I dag den 21 mars förväntas riksdagen godkänna avtalet – som kanske strider mot EU-rätten.

Tillbaka till arbetet efter föräldraledighet inser jag vilket privilegium det är att vara svensk medborgare.  Det är faktiskt en helt otroligt bedrift som krävts för att komma dit vi är i dag. Tänk bara på alla som visat mod och kämpat för att visa vägen fram. Man glömmer lätt bort att kampen fortsätter och att vi har ett ansvar att fortsätta visa vägen.

För hundra år sedan kunde man inte ana att en hel institution skulle upprätthålla lagar som berör arbetsmiljön. Men det kanske snart är ett minne blott, för med de nya frihandelsavtalen vill multinationella företag harmonisera arbetsmarknaden runt om i världen. Då hamnar vår svenska arbetsrätt långt ner i prioriteringarna.

Skaffa Opulens nyhetsbrev gratis!

 

 

Arbetsrätten anses vara ett handelshinder i det nya frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, det så kallade CETA-avtalet. CETA öppnar den europeiska marknaden för nordamerikanska storföretag och hotar att bilda internationell norm. Här förhandlar man inte längre om tullar. I stället vill man ha ett så omfattande avtal som möjligt. Det rymmer allt från tjänstehandel och jordbruksregler till “direktörsdomstolar” inför vilka stater kan stämmas om deras lagstiftningsinitiativ hotar storbolagens vinster. Det innebär att Sverige riskerar att stämmas inför rätta av kanadensiska företag om vi lagstiftar till skydd för allmänna intressen. Direktörsdomstolarna hotar progressiva arbetsmiljölagar eftersom dessa anses stå i strid med avtalet.

Investment Court System (ICS) är en tvistelösningsmekanism i det internationella handels- och investeringsavtalet som syftar till att ge investerare möjlighet att driva rättsprocess mot en enskild stat. Multinationella storföretag har allt oftare använt den för att stjäla skattepengar. Investeringsskydd uppkom efter andra världskriget och användes mycket sällan. I dag används de allt oftare och många gånger hjälper det med att hota med en stämning för att lägga locket på progressiv lagstiftning.

I dag den 21 mars förväntas riksdagen godkänna CETA-avtalet. Men nyligen kom EU-domstolen med ett yttrande som skapar tvivel kring huruvida avtalets investeringsskydd är förenligt med EU-rätten.  Mycket tyder på att detta system för tvistelösning sannolikt strider mot EU-rätten och att medlemsstaternas godkännande av avtalet därmed kan vara olagligt.

Skulle CETA träda i kraft innan EU-domstolen hunnit utreda ICS skulle den situationen kunna uppstå att EU påtagit sig skyldigheter mot tredje land – skyldigheter som strider mot EU-rätten. Detta är bakgrunden till att en mängd akademiker och civilsamhälleliga organisationer krävt att EU-domstolen ska rådfrågas innan man fattar ett beslut.

SEBASTIAN DAWSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr