Värna en solidarisk kyrka fri från partipolitiken

Debatt

KYRKOVALET. ”Svenska kyrkan skilde sig från staten år 2000, blev en fri kyrka. Detta är tydligen något som Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna inte har förstått”, skriver prästen Per Håkansson som kandiderar för Vänstern i Svenska kyrkan i valet på söndag.

Först och främst vill jag uppmana alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år att rösta! Din röst är viktig för att värna om en öppen, generös och inkluderande kyrka. Idag finns det allt för starka högerpopulistiska krafter (läs: Sverigedemokraterna) som vill stoppa samkönade vigslar, förhindra HBTQ-personers deltagande, skära ner på det internationella engagemanget och till varje pris hindra kyrkans engagemang för flyktingfrågan.

Jag är socialdemokrat och ändå ställer jag upp för ViSK. Det har att göra med att ViSK är en nomineringsgrupp skild från det partipolitiska livet. För mig finns det två viktiga skäl för att nomineringsgruppen skall vara åtskild från partipolitiken.

Jag är socialdemokrat och de kyrkliga representanterna inom Socialdemokraterna utses på repslaget. I min hemstad Malmö tillhör ca 47 % av befolkningen svenska kyrkan och jag tror att den procentsatsen är lägre inom det socialdemokratiska partiet. Majoriteten av dem som finns på repslaget tillhör inte Svenska kyrkan men är med om att bestämma över vem som skall representera kyrkan på dess olika nivåer. Idag är detta inte rimligt och imorgon när allt fler kommer att ha utträtt ur svenska kyrkan blir det totalt ohållbart.

Svenska kyrkan skilde sig från staten år 2000, blev en fri kyrka. Detta är tydligen något som Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna inte har förstått. Svenska kyrkan är ingen folkkyrka i den meningen att den representera svenska folket. Utan den är en kyrka för folket, och detta är något helt annat.

Svenska kyrkan är i flera frågor mer radikal än Socialdemokratin. Det gäller vapenfrågan, flyktingfrågan och biståndsfrågan. När dessa frågor behandlas i kyrkomötet på vems sida ställer sig då mina socialdemokratiska vänner? Risken är ju helt uppenbar att man är lojal mot det socialdemokratiska partiet som har valt in dem i kyrkomötet. I en mening blir då kyrkan partipolitiserad. Det är just detta som jag med bestämdhet vill ta avstånd från. Kyrkan måste få vara fri att driva sina egna frågor, fri att våga stå upp för de mest utsatta i samhället även då man är obekväm för de styrande, oberoende vem det än är.

Svenska kyrkan bedriver inom flera områden ett radikalt och viktigt arbete:

Inom klimatfrågan: Allt fler församlingar blir miljödiplomerade. Församlingar arbetar målmedvetet för att minska sina energikostnader i kyrkor och församlingshus. Fler församlingar köper vindkrafts el. Som engagerad i ViSK kan jag också arbeta för att kyrkans skog och jordbruksmark bedrivs på ett klimatsmart sätt. Omsorgen om Moder Jord måste gå före en kortsiktig ekonomisk vinst.

Inom det sociala arbetet: Många församlingar tar ställning för flyktingar. En del församlingar gömmer flyktingar, andra har språkcaféer och åter andra ger flyktingar meningsfull sysselsättning. Flera församlingar i Lunds stift har byggt om delar av sina församlingshem för att kunna erbjuda människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden sysselsättning/rehabilitering/arbetsträning.

Som engagerad i ViSK kan jag värna om Svenska kyrkans flyktingengagemang och att kyrkan skall vara ett meningsfullt stöd för de mest utsatta i vårt samhälle.

Många som arbetar inom kyrkan, både anställda, förtroendevalda och frivilliga medarbetare har sitt hjärta till vänster. Du kan visa dem din solidaritet, i deras viktiga arbete, genom att rösta i kyrkovalet; Din röst är viktig för att värna om en solidarisk och feministisk kyrka.

PER HÅKANSSON

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt