De grundläggande mekanismerna i ekonomin driver oss mot undergången

Debatt/Samhälle.
DEBATT. Bidrag skickas till: debatt@opulens.se. Avskogning är ett exempel på vår överdrivna konsumtion av ändliga resurser menar Anika Agebjörn (Foto: Pixabay)

ÖVERKONSUMTION “Julhandeln lär slå rekord igen. De 15 000 forskarna uppmanar nu såväl privatpersoner som institutioner, media och forskare att snabbt trappa upp sina insatser för att vända den här utvecklingen. Mänsklighetens existens står på spel”, skriver Anika Agebjörn.

Nobelfesten är över. Forskarna har fått sina priser och blivit firade. Vid den årligen återkommande festen i Stockholm hyllar vi vetenskapens framsteg och bedrifter. Vi verkar tycka att den är viktig.

Men när 15 000 forskare i en gemensam skrivelse går ut och varnar för konsekvenserna av vår livsstil, då blir det alldeles tyst. De talar om ett omfattande mänskligt lidande och katastrofal biologisk utarmning om vi inte snabbt drar ner på vår överdrivna konsumtion av ändliga resurser. Katastrofala klimatförändringar, avskogning, massutrotning av arter, akut brist på färskvatten och stora döda områden i haven är några av de effekter de lyfter fram. Det giftberoende industrijordbruket, den ohämmade konsumtionen och plastens spridning i haven och i naturen är några av de processer som måste stoppas.

För 25 år sedan, 1992, skrev 1 700 forskare på en liknande varning. Tyvärr har alla de processer de varnade för fortsatt att gå åt fel håll. Läget blir bara värre och värre och nu varnar 15 000 forskare i Union of Concerned Scientists för att tiden håller på att rinna ut.

Ett annat exempel är utfiskningen. Det internationella havsforskningsrådet rekommenderar entydigt att maximalt 3500 ton torsk tas upp nästa år i västra Östersjön, det så kallade västra torskbeståndet. Men EU-kommissionen kommer, på oklara grunder, fram till att 5 600 ton ska tillåtas. Och när vår egen jordbruksminister i Ekots lördagsintervju i P1 i helgen fick den till synes enkla frågan ”varför följer ni inte forskarnas råd?” lyckas han över huvud taget inte prestera ett begripligt svar.

Men de oroade forskarna lyfter också fram ett positivt exempel som visar att det går att avvärja ett allvarligt hot om vi bestämmer oss för det och agerar gemensamt: Ozonhålet, som kunde ha tagit död på allt liv på jorden om det tillåtits fortsätta växa, minskar nu i rask takt. Vi lyckades tydligen fasa ut freonet i tid.

De utmaningar vi står inför idag är dock betydligt större. Det handlar om de grundläggande mekanismerna i vårt nuvarande ekonomiska system som bygger på ständig tillväxt och där en rad så kallade externa faktorer (miljöförstöring, avfallshantering) inte räknas in i produktionskostnaderna. Våra konsumtionsvaror blir därför orimligt billiga och en ohållbart överdriven konsumtion kan fortsätta upprätthållas. Julhandeln lär slå rekord igen och nu har vi dessutom drabbats av Black Friday.

De 15 000 forskarna uppmanar nu såväl privatpersoner som institutioner, media och forskare att snabbt trappa upp sina insatser för att vända den här utvecklingen. Mänsklighetens existens står på spel, skriver de, och fortsätter: ”Vi måste erkänna, såväl i vårt dagliga liv som i våra styrande institutioner, att Jorden med allt dess liv är vårt enda hem”.

ANIKA AGEBJÖRN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr