Akut nödläge — omställning är nödvändig

Debatt/Samhälle.
Akut nödläge. Bildkälla: Pixabay.com. Modifiering: Opulens.

LIVSKVALITET. Omställningen kommer också medföra positiva konsekvenser för vår livskvalitet och livsmiljö. Renare luft och vatten och nyttigare mat, att kunna njuta av blommor, fåglar och fjärilar, kortare arbetstid, mer kultur och mindre onödiga prylar och att de saker vi skaffar håller längre, skriver Peter Forsberg.

 

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Vi befinner oss i ett akut nödläge när det gäller klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Redan nu vid cirka 1 grads uppvärmning ser vi ett ökat antal av såväl problemsituationer som rena katastrofer i form av vattenbrist, skogsbränder, översvämningar med mera.

Dessa kommer oundvikligen att bli fler och värre när vi nu med stormsteg närmar oss ”målet” 1,5 grader, som vi dessutom med stor sannolikhet kommer att missa och fortsätta vidare mot 2 grader och mer. Som det ser ut nu kan vi nå 1,5 grader redan innan 2040.

I takt med att temperaturen stiger så träder också ett antal förstärkningseffekter in: Upptinande permafrost i tundror leder till att metan frigörs, en många gånger kraftigare växthusgas än koldioxid. Krympande vita isar som släpper fram mörka vattenytor och markytor, leder till att mer solenergi absorberas och mindre reflekteras. Vattenånga är också en växthusgas. Den brukar det sällan pratas om eftersom den är självreglerande, blir det för mycket vattenånga i luften så regnar det, men ju varmare luften blir desto mer vattenånga kan den bära innan det blir regn av det, det vill säga större mängd växthusgas. Brinnande skogar frigör förstås också mängder av koldioxid.

Skaffa Opulens nyhetsbrev gratis!

 

 

Utöver det så har vi massa annan förstörelse som är oberoende av klimatet som utfiskning, skogsskövling och föroreningar med mera. Arter utrotas i en takt aldrig tidigare skådad i människans historia. Om vi inte stoppar det så kommer vi att ha orsakat den sjätte massutrotningen i hela jordklotets historia.

Pollinerande insekter är nödvändiga för en stor del av den mat vi äter och för fungerande ekosystem, men antalet har minskat kraftigt och många arter är utrotningshotade. Det beror bland annat på användning av vissa bekämpningsmedel, minskade ytor med blommande växter och klimatförändringar.

De döende korallreven är hem för 25 procent av arterna i havet. Även många fiskarter som lever långt därifrån parar sig och lägger sin rom i korallernas skydd, så påverkan är inte bara lokal utan berör mat för miljontals människor, kanske miljarder.

“Lösningen” måste vara tvåfaldig: Dels att ställa om så mycket vi kan så snabbt vi kan för att mildra och fördröja kommande katastrofhändelser och problem (det innebär också på alla sätt vi kan, det vill säga både personligt och politiskt, både småskaligt och storskaligt). Vi måste också öka vår beredskap att möta det som ändå kommer. Även det på alla nivåer, från individ till globalt.

Det innebär också att alla måste delta i alla samhällssektorer och i alla länder. Det är sant att de rikaste länderna och personerna och de största företagen har både störst skuld och störst resurser och måste göra mest, och att vi behöver en rättvis omställning, men det går inte att bara peka på vad andra ska göra.

Vi i ”lilla” Sverige kan påverka mycket genom att vara en förebild, vilket vi tyvärr ännu långtifrån är, och visa på vilka möjligheter och metoder som finns. Politiker och företag som går före har också större trovärdighet och kan driva på mer i internationella sammanhang, medan ohållbara företag riskerar att bojkottas. Precis som att du och jag kan få fler att lyssna och göra förändringar på jobbet, och andra ställen vi är verksamma på, om vi själva visar att vi vill och kan ställa om och att vi är medvetna om krisläget.

Ju mer vi dröjer med 1 och 2, desto värre blir det. Och det är ont om tid. Utsläppskurvorna måste vända neråt nu. Enligt IPCC måste utsläppen halveras till år 2030 och vara nere på netto noll 2050, men även det innebär stora risker eftersom de inte räknar med tröskeleffekter som kan komma tidigare än vi tror.

Ett annat sätt att se på saken är att vi måste sänka halten koldioxid i atmosfären från nuvarande ca 410 ppm till 350 ppm. Det kommer att kräva massiv återskogning och det måste vara blandad skog, inte monokulturer.

”Happy ending” för den som behöver det: Omställningen kommer också medföra positiva konsekvenser för vår livskvalitet och livsmiljö. Renare luft och vatten och nyttigare mat, att kunna njuta av blommor, fåglar och fjärilar, kortare arbetstid, mer kultur och mindre onödiga prylar och att de saker vi skaffar håller längre.

PETER FORSBERG
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr