Släppfest för “Poeter mot krig”

Nyheter.
Infälld i bild: Paul Nilsson, projektledare Ekström & Garay. (Montage: Opulens)

SOLIDARITET. På torsdag är det släppfest för antologin Poeter mot krig. 44 poeter har ställt upp med dikter i protest mot kriget i Ukraina.

– Det är verkligen ett kvitto på insatsen att så många poeter med så kort varsel tackat ja och skickat in sina dikter, säger Paul Nilsson, förlagschef på bokförlaget Ekström & Garay som tillsammans med Opulens ger ut boken Poeter mot krig.

En gång tidigare har en diktsamling med titeln Poeter mot krig getts ut. Det skedde i samband med USA:s invasion av Irak. Då var resurserna knappa och det tog ett par månader men ändå lyckades man ge ut boken via Yelah Förlag. Den här gången tog det mindre än fyra veckor innan Paul Nilsson och alla andra involverade kunde bläddra i den nya boken.

– Den här gången har vi varit ännu snabbare, vilket bäst förklaras av att vi nu har ett stort förlag och ett stort dagligt nätmagasin i ryggen. Vi satte snabbt samman ett redaktionsråd lett av bokens redaktör Clemens Altgård, som gjorde ett fantastiskt arbete med urvalet. De medverkande poeterna hade bara ett par dagar på sig att tacka ja till inbjudan och att skicka in material, säger Nilsson.

Bland listan av poeter finns det en rad nya ansikten för honom men också många välkända namn som Göran Sonnevi, Bruno K Öijer och Mikael Wiehe. Den breda sammansättningen är något han är mycket nöjd med.

– Boken innehåller som sagt dikter av 44 poeter och jag är övertygad om att var och en kan hitta sina guldklimpar. Vi är mycket nöjda med denna sammanställning av mer och mindre namnkunniga poeter som tillsammans, på sina egna vis, höjer sina röster mot krig i diktform. En del dikter är äldre och andra nyskrivna. Några har till och med skrivits i syfte att presenteras i denna antologi.

– Jag skulle säga att det är ett ganska unikt avtryck av samtida svensk poesi även frånsett temat, men det lämnar jag åt läsaren att avgöra.

Pengarna går till Röda Korset

Arbetet med boken består av ideella insatser från företag och enskilda individer. Nilsson är stolt över det engagemanget från medarbetarna på Ekström & Garay och Opulens, samt samarbetspartnerna ABF Malmö, ABF Göteborg och Exakta Print visat.

– Vi har ett av Sveriges snabbast växande bokförlag i ryggen. Redaktörer, formgivare, säljkanaler, distributionskedjor, marknadsföringsplaner och inte minst 25 medarbetare som brinner för denna utgivning. Liksom förra gången för 20 år sedan, tog jag kontakt med Lotta Holmberg på ABF Malmö som genast var intresserad av att samarbeta om boken. Även ABF Göteborg har varit en viktig samarbetspartner, liksom Exakta print som både prioriterat och sponsrat en del av tryckkostnaden.

Boken sålde slut på Pocketshop i Malmö efter fem dagar. En släppfest kommer nu hållas på torsdag, den 12 Maj kl 18.00 på ABF i Malmö. Helena Fehrman, Emma Eriksson Olsson, Petra Mölstad och fler som medverkat i antologin kommer då läsa  sina bidrag i boken. Evenemanget är gratis men diktsamlingen kommer gå att köpa för 65 kronor.

– Allt överskott går till Röda Korsets insats för humanitära insatser i Ukraina. Ekström & Garay har också utöver detta valt att också skänka 50 000 kr till samma insamling.

Alexander Olsson

Det senaste från Nyheter

0 0kr