Antologin Poeter mot krig, till förmån för Ukraina

Nu ger vi ut diktsamlingen Poeter mot krig. Köp boken för 63 kronor och bidra till Röda Korsets insamling för humanitära insatser i Ukraina!

Boken Poeter mot krig är ett samarbete mellan Opulens magasin, Ekström & Garay förlag, ABF Malmö, ABF Göteborg och Exakta Print. 44 poeter har bidragit med dikter till blixtprojektet och många av dikterna är tidigare opublicerade. Bland de medverkande finns Göran Sonnevi, Rosanna Fellman, Bruno K Öijer, Mikael Wiehe, Helena Boberg, Elis Monteverde Burrau, Pamela Jaskoviak, Lina Hagelbäck, Joakim Pirinen och Arazo Arif.

Bokens redaktör är Opulens kulturredaktör Clemens Altgård:

– I vanliga fall brukar ett sådant här projekt vara ganska tungrott. Men det var ett enormt fint gensvar från de tillfrågade poeterna och det gick förvånansvärt snabbt att sammanställa antologin.

Det är andra gången en antologi med titeln Poeter mot krig görs – den första boken gavs ut 2003, i samband med USAs invasion av Irak.

– Det kändes självklart för alla som jobbade med den första antologin att ge ut en till bok i detta nya sammanhang och åter samla samtida poetiska röster mot krig, säger Paul Nilsson, förlagschef på Ekström & Garay.

– En diktsamling stoppar inget krig men alla solidariska insatser runt om i världen just nu kan ge det ukrainska folket den frist de behöver för seger, frihet och fred, säger Opulens chefredaktör Stefan Bergmark.

Boken finns att köpa på bland annat, Pocketshop, Adlibris och Bokus och hela överskottet av försäljningen doneras till Röda Korsets insamling för humanitära insatser i Ukraina.