Samlar in minnen för framtiden

Nyheter.
Forum för levande historia påbörjar en insamling av minnen kopplade till Förintelsen. (Foto: Forum för levande historia)

MINNEN. Forum för levande historia påbörjar en landsomfattande insamling av minnen kopplade till Förintelsen som har anknytning till Sverige.

Främst vänder sig myndigheten till de överlevande, deras barn och barnbarn som bär på en berättelse om Förintelsen och samlar in vittnesmål, brevväxlingar, dagböcker, personliga berättelser, fotografier eller föremål från den nazityska perioden 1933–1945.

– Vi samlar in tidigare okända minnen som en del i arbetet med att bygga upp en kunskapskälla till Sveriges museum om Förintelsen som öppnar nästa år. Det är en insamling för framtiden av unika vittnesmål och berättelser från hela landet som vi hoppas många kommer att kunna ta del av, säger Caroline Källner, tillförordnad överintendent vid Forum för levande historia.

Det insamlade materialet kommer att lämnas över till Statens historiska museer och införlivas i de samlingar som det nya museet ska förvalta. Materialet kommer även att ställas till forskningens förfogande.

Vid sidan om insamlingen kommer en inventering att göras av statliga, offentliga och privata arkiv och föremålssamlingar i syfte att få en överblick över redan insamlat material med koppling till Förintelsen.

TT Nyhetsbyrån

Det senaste från Nyheter

Kritik mot ny ordningsvaktslag

RÄTTSPOLITIK. Regeringen vill ge ordningsvakter ökade befogenheter, något som människorättsorganisationen Civil rights
0 0kr