Palmoljeindustrin har faktiskt bättrat sig

Nyheter.
Avskogning i Riauprovinsen, Sumatra, för att ge plats åt en oljepalmsplantage (2007). (foto: Wikipedia)

AVSKOGNING. Palmoljeindustrin har under de senaste åren uppvisat en betydande nedgång när det gäller avskogning. I en artikel som Vox publicerat diskuteras effekten av minskningen. Här följer en summering av läget just nu.

Palmoljeindustrin, känd för att ha förstört orangutangers livsmiljöer i Sydostasien, har bättrat sig när det gäller miljömedvetenhet de senaste åren. Under de senaste två decennierna har palmolja blivit en ingrediens som medvetna konsumenter försökt undvika.

Oljan finns i alla möjliga produket, från babyschampo till glass, vilket ytterligare bidrog till dess dåliga rykte. I över 30 år har produktionen av palmolja orsakat betydande avskogning i den sydostasiatiska regionen. Detta ledde till ökade koldioxidutsläpp och förlust av biologisk mångfald. Men på senare tid har industrin kunnat uppvisa en nedgång i avskogningstakten, särskilt i Indonesien och Malaysia.

– Jag vill inte sitta här och säga att palmoljeindustrin plötsligt har blivit skinande grön och hållbar, men den har till stor del stoppat avskogningen, säger Glenn Hurowitz, grundare och VD för Mighty Earth, en miljöförespråkande grupp.

Även om palmoljeindustrin fortfarande har en negativ inverkan på skogarna är den inte längre den miljöbov den en gång var. Denna förbättring är goda nyheter för klimatet och djurlivet i Sydostasien, men den tjänar också som en påminnelse om att andra industrier bör följa i dess spår och minska sina påverkan på miljön.

Palmolja, som härrör från oljepalmträd, har blivit en populär ingrediens på grund av dess egenskaper som neutral lukt och färg, lång hållbarhet, frånvaro av ohälsosamma transfetter och överkomliga priser. På 90-talet letade stora livsmedels- och kosmetikaföretag efter alternativ till ingredienser med skadliga effekter och palmoljan sågs som en lösning.

Med stöd från regeringar och internationella banker som strävar efter att minska fattigdomen i Asien, ökade användningen av oljepalmen, med ursprung från Västafrika, främst i Indonesien och Malaysia.

Den globala palmoljeproduktionen fördubblades 1995-2005 och 2015 hade den nästan fördubblats igen. Idag uppgår den globala palmoljeproduktionen  75 miljoner ton per år, vilket förekommer i så mycket som 50 procent av förpackade produkter i stormarknader och 70 procent av kosmetikaprodukter. Som jämförelse producerades cirka 3 miljoner ton olivolja 2020.

Den exponentiella tillväxten av palmolja har dock orsakat betydande skador på miljön, särskilt i Indonesien där 25 miljoner hektar skog har förlorats, varav en tredjedel kan tillskrivas palmoljeindustrin enligt en studie från 2022. På Borneo har industrin orsakat 40 proocent av avskogningen mellan 2000 och 2018, vilket har lett till förlusten av 6 miljoner hektar skog.

De fallna skogarna har orsakat irreparabel skada på unika ekosystem, där man bland annat  finner orangutanger, tigrar och världens största blomma, Rafflesia arnoldii. Förstörelsen av torvmarker, som lagrar stora mängder koldioxid, har också bidragit till utsläpp av koldioxid i atmosfären.

Nötkött är en mycket mer betydande bidragsgivare till avskogning än någon annan råvara, och orsakade fyra gånger så mycket avskogning globalt mellan 2001 och 2015, jämfört med palmolja.

Under de senaste decennierna har miljöförespråkande grupper som Greenpeace och Friends of the Earth upprepade gånger avslöjat palmoljeutvinningens negativa inverkan på skog och miljö. Detta har resulterat i en negativ bild av palmolja och i slutändan en förändring inom branschen.

En vändpunkt kom 2013 när dessa miljövärnande grupper framgångsrikt övertygade ett av de största palmoljeföretagen, Wilmar, att begränsa avskogningen i sin leveranskedja. Det fick effekt, ftersom det inte fanns något behov för företaget att röja ytterligare skog för att odla palmer, då det redan finns gott om redan nedbrutna marker. Året efter följde de flesta andra stora palmoljeföretag efter.

Flera andra faktorer bidrog till omvandlingen av branschen. Indonesien slutade utfärda tillstånd för utveckling av palmolja i primärskogar och torvmarker eftersom man ville minska koldioxidutsläppen. Förbättringen av teknik för att övervaka avskogning genom satellitbilder hjälpte också övervakningsgrupper att hålla palmoljeföretag ansvariga.

— Vi kan nu se avskogning i närmast realtid, säger David Gaveau, landskapsekolog vid TheTreeMap, som är en forskningsorganisation.

– Det är inte “vilda västern” som det brukade vara.

Även om det är svårt att säga exakt vilka insatser som var mest effektiva, tyder nyare studier på att dessa ansträngningar har varit framgångsrika. Avskogningen på grund av utvinning av palmolja i Indonesien nådde sin höjdpunkt 2009 och minskade stadigt under de följande åren. Enligt experter kommer Malaysia att följa en liknande trend.

En analys 2021 av TheTreeMap visade att avskogningen, som var kopplad till palmolja i Indonesien, nådde sin lägsta punkt på över två decennier (även om den ökade något 2022).

Palmoljeindustrin har dock en lång väg kvar att gå. Den största delen av palmoljan i våra produkter producerades på mark som en gång var skog, och endast en liten del har återställts till sitt naturliga skick. Trots framgångarna med att stoppa avskogningen har det gjorts mindre framsteg när det gäller att övertala de stora palmoljeföretagen att ta itu med skadorna de har orsakat.

– Palmoljeindustrin har en enorm arvsskuld som de inte har tagit itu med ännu, säger Hurowitz.

– Vi har haft stor framgång med att stoppa avskogningen och inte lika stor framgång och övertala de stora palmoljeföretagen att läka skadan.

Vissa grupper försöker dock återställa gamla palmoljeplantager till skog eller göra nya plantager mer miljövänliga. Även om kopplingen mellan avskogning och palmoljeindustrin har minskat, finns det fortfarande exempel på att skogar röjs för produktion av palmolja. TheTreeMap rapporterade att omkring 47 000 hektar skog i Indonesien förstördes och ersattes av palmoljeplantager under föregående år. Vissa specialister är oroliga över att minskningen av avskogningen kan vara mer relaterad till det fluktuerande priset på palmolja (som började sjunka 2011) än företagets eller regeringens policy. Detta är oroväckande eftersom priset på palmolja har återhämtat sig de senaste åren.

Den nuvarande trenden tycks dock vara positiv och prisuppgången på palmolja har ännu inte lett till en ökning av skogsförstörelser.

Stöd Opulens - Prenumerera!

Opulens utkommer sex dagar i veckan. Prenumerera på Premium, 39 kr/mån eller 450 kr/år, och få tillgång även till de låsta artiklarna.
På köpet får du tre månader gratis på Draken Films utbud (värde 237 kr) av kvalitetsfilmer, 30% rabatt på över 850 nyutgivna böcker och kan delta i våra foto- och skrivartävlingar.
PRENUMERERA HÄR!

— Det första tecknet på att avskogningstakten fortsätter att vara låg tyder på att vi kan observera en frikoppling av produktionen av palmolja från skogsförlusten, säger Kemen Austin, palmoljeexpert och vetenskapschef vid Wildlife Conservation Society, i ett mejl till Vox.

Med andra ord, man behöver kanske inte hugga ner träd för en ökad produktion av palmolja.

– Vi kan fortfarande behöva ytterligare ett eller två år för att kunna kvantifiera det med tillförsikt, men det är verkligen ett gott tecken, säger hon.

Dessutom finns det hopp om att avskogning relaterad till palmolja kommer att fortsätta att vara en framgångssaga efter senaste EU-lagstiftningen för att förhindra företag från att sälja palmolja odlad på mark som röjts från skog. (EU representerar en relativt liten del av den globala palmoljemarknaden.)

Även om framstegen inom palmoljeindustrin är lovvärda, räcker det inte för att ta itu med den globala avskogningskrisen.

– Förändringen i palmoljeindustrin är en enorm framgång, och tragedin är att den inte har någon riktig motsvarighet i andra industrier, säger Hurowitz.

Produktionen av nötkött är en mycket mer betydande orsak till avskogning än någon annan råvara, och orsakade fyra gånger så mycket avskogning globalt mellan 2001 och 2015, jämfört med palmolja.

Förespråkarna flyttar nu sitt fokus till att försöka upprepa framgången inom palmoljeindustrin när det gäller nötköttsindustrin, som har en betydande inverkan på Amazonas regnskog. Organisationer som Mighty Earth riktar sig mot företag som JBS och Carrefour och utövar påtryckningar från flera vinklar för att uppmuntra förändring.

– Vi försöker skapa den typ av press på köttindustrin som fungerade så bra på palmoljeindustrin, säger Hurowitz.

För konsumenter kan det vara svårt att helt eliminera palmolja från deras kost- eller skönhetsprodukter eftersom den används i en lång rad produkter. Men att minska köttkonsumtionen, särskilt nötkött, kan göra skillnad.

HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr