Nu ska EU sätta stopp för greenwashing

Nyheter.
Foto: Pixabay.com

BELÄGG. EU-parlamentet arbetar med att definiera begreppet “miljösmart produkt” för att göra det enklare att reglera företagens marknadsföring. 

Altinget rapporterar att EU-kommissionen just lagt fram ett förslag beträffande vad som ska klassas som en grön produkt. Lagstiftarna håller på att utarbeta marknadsföringsregler som ska försvåra för företag att ägna sig åt så kallad greenwashing, på svenska grönmålning, eller gröntvättning. Det företag som gröntvättar försöker genom reklamkampanjer, att framstå som miljövänligt och framhålla enskilda miljövänliga insatser. De kan framhäva någon liten miljöåtgärd som i det stora hela kan vara obetydlig jämfört med de miljöstörningar företaget orsakar.

Förordningen kommer att säkerställa transparens och högre krav på befintliga miljömärken så att deras krav faktiskt matchar vad de hävdar. Lagstiftningen ingår i ett stort nätverk av regler för att anpassa marknadsregleringar till miljö- och klimatmål, vilket ska stärka konsumentskyddet och skapa rättvisare regler för producenterna.

HAILEY NGO
info@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr