Noterat: Debatten inför EU-valet präglas av floskler

Noterat.
EU, EU-valet, EU
Montage: Opulens. (Grundbild: Pixabay.com)

VALTIDER. Så är det då val till EU-parlamentet igen. Vi översköljs av enfaldiga slagord och allmänna tyckanden som inte har så mycket med EU att göra utan som snarare är en del av den nationella politiska debatten. Parollerna blir ibland lätt absurda som den om en europeisk polis. Vad som skulle behövas är ju egentligen en helt annan debatt. Den skulle handla om varför EU:s sociala dimension (som skulle komplettera den inre marknaden) har blivit ett relativt misslyckande. Välfärdsstaten har inte fått genomslag i unionens lagstiftning och praxis vilket medför att medborgarnas förtroende för unionen sakta gröps ur.

Inte heller debatteras frågan om det demokratiska underskottet. Faktum är att det fortfarande är regeringarna som lagstiftar och inte det folkvalda parlamentet. Denna uppenbara konstitutionella brist verkar inte intressera något av partierna eller för den del media. Kom inte och säg att dessa frågor är ”för svåra” för enskilda medborgare. En sådan attityd är ingenting annat är elitens sedvanliga förakt för medborgarnas förnuft. Vad som också skulle kunna vara på dagordningen är EU:s utrikesrelationer. Kommissionens extrema pro-Israel politik är direkt besvärande och frågan om hur vi skall hantera kriget i Ukraina är alltid aktuell.

Se där frågor med avgörande betydelse för vår framtid som skulle kunna vara relevanta i en valrörelse istället för de plattityder och floskler som vi nu omges av!

ANDERS KJELLSTRÖM

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr