Litteraturpolitiskt toppmöte i Göteborg

Nyheter.
Bokmässan i Göteborg är en av huvudarrangörerna för det litteraturpolitiska toppmötet i mars 2022. Arkivbild. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

LITTERATURMÖTE. Den 4 mars 2022 ska politiker och tjänstepersoner från nationell, regional och kommunal nivå samt företrädare för olika delar av litteraturbranschen samlas till det första nationella litteraturpolitiska toppmötet.

Arrangemanget på Svenska Mässan i Göteborg nästa vår blir första gången ett nationellt litteraturpolitiskt toppmöte i syfte att kraftsamla kring svensk litteraturpolitik arrangeras.

Syftet är att sätta i gång ett samtal om svensk litteraturpolitik – på nationell, regional och lokal nivå.

“Sverige har till skillnad från flera andra länder ingen tydligt uttalad nationell litteraturpolitik – centrala frågor för litteraturen ryms inom det breda kulturpolitiska fältet. Genom det litteraturpolitiska toppmötet vill vi ge större tyngd åt litteraturfrågorna och främja en kvalificerad dialog mellan bransch och politik”, säger Frida Edman, ansvarig för Bokmässan i Göteborg, i ett pressmeddelande.

Frågor som kommer att diskuteras på toppmötet är bland annat hur den svenska litteraturpolitiken har sett ut historiskt och hur en förnyad svensk litteraturpolitik kan se ut.

Det litteraturpolitiska toppmötet är en del av Göteborgs startvecka för arbetet som officiellt utnämnd Unesco City of Literature. Huvudarrangörer är Bokmässan och Västra Götalandsregionen, i samarbete med övriga huvudparter inom Litteraturstaden Göteborg.

TT NYHETSBYRÅN

Det senaste från Nyheter

0 0kr