Tagg-arkiv

Västra Götelandsregionen

Litteraturpolitiskt toppmöte i Göteborg

Nyheter.

LITTERATURMÖTE. Den 4 mars 2022 ska politiker och tjänstepersoner från nationell, regional och kommunal nivå samt företrädare för olika delar av litteraturbranschen samlas till det första nationella litteraturpolitiska toppmötet.

0 0kr