Kulturrådet presenterar ny rapport om barnrätt

Nyheter.

Kultturrådet presenterar en ny rapport om barnrätt i praktiken. (Bild: Kulturrådet)


BARN. För att kulturlivet ska gå från barnperspektiv till barnrättsperspektiv krävs delaktighet och samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt. Det menar Kulturrådet i en ny rapport. 

– I de kulturpolitiska målen är barn och unga särskilt prioriterade och detta återspeglas i våra uppdrag, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin i ett pressmeddelande.

– När barnkonventionen nu är lag behöver vi ta nästa steg och stärka barnrättsperspektivet i Kulturrådets verksamhet.

I rapporten beskrivs hur Kulturrådets utvecklingsområde bland annat kommer vara att ”synliggöra och undersöka de luckor som finns i infrastrukturen för barn och ungas rätt till kultur.

– Arbetet med uppdraget har genererat ett stort intresse och engagemang, både på Kulturrådet och i dialog och möten med kommuner, regioner och andra kulturaktörer och barnrättsorganisationer runt om i Sverige. Det är tydligt att det just nu sker ett stort utvecklingsarbete för att stärka barnets rättigheter inom kulturområdet, säger Karin Forss, projektledare.

Anna Brynhildsen

Det senaste från Nyheter

0 0kr