Kulturarbetare kräver långsiktighet

Nyheter.
Kulturvärlden gläds åt de hävda publikrestriktionerna. Men mycket arbete återstår för att få den krisdrabbade branschen på fötter (foto: Paul Wennerholm/TT)

FÖRSLAG. Branschen är överens med återstartsutredningen för kulturen: det behövs miljoner och flera år för att kulturlivet ska återhämta sig efter pandemin. Men många sågar kulturchecken.

Elin Swedenmark/TT

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr