Collage: “Flickorna”

Konst.
Konstverk i collageteknik av Hilda Hellwig.

ANALOG METOD. Hilda Hellwig är mest känd som teaterregissör men också verksam som bildkonstnär. När hon gör collage så är det med en analog teknik, genom att färglägga, klippa, klistra, teckna och måla. Varje exemplar är unikt.

Det här är en bild från serien ”Flickorna”. Då och då tillkommer någon ny bild till den sviten. De här collagen är  alla utförda i ett litet format. Jag vill att det ska vara möjligt att ha dem i privata hem. Just den här bilden hänger hemma hos mig just nu. Jag går förbi den varje dag. Den går inte att passera utan att jag får nya tankar!

Det är bra. Om konst är likgiltig duger den bara för dekoration och inte för själslig stimulans. Att påminnas om de mörka sidorna av livet är paradoxalt uppmuntrande/agiterande. Det väcker diskussionslusten och tvingar dig till att formulera vad du tycker om saker du inte hade en aning om du hade en åsikt om.

HILDA HELLWIG
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr