Konstdygnet vill ge hopp och energi efter pandemin

Nyheter.
Årets tema på Konstdygnet är omställning, återhämtning och utveckling. (Foto: Konstdygnet)

KONSTKONFERENS. Vilka spår har pandemin satt i kulturen? Det har fyra konstnärer och en curator reflekterat kring under ett hemmaresidens. Resultatet presenteras på Konstdygnet 2021, den 17-18 november i Örebro, med tema omställning, återhämtning och utveckling.

Konstdygnet återkommer den 17 november i Örebro, med tema omställning, återhämtning och utveckling. Under pandemin har förutsättningarna för konst och kultur förändrats, både för konstnärer och för arrangörer. I år sätter Konstdygnet ljus på vad som har hänt med kulturen under pandemin. Vilka erfarenheter tar vi med oss? Och vad kan vi tänkas återkomma till? Det är exempel på frågor som berörs.

– Den här konferensen har historiskt sett varit viktig för många aktörer att kunna ses och nätverka, vid sidan om att man också diskuterar olika frågor, berätta Niklas Östholm, intendent på Konstfrämjandet.

Konstdygnet är en årligen återkommande konstkonferens som vandrar mellan fyra regioner runt Mälaren, Örebro, Södermanland, Västmanland och Uppsala, och arrangeras av dessa fyra regioner tillsammans med Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. På grund av pandemin infördes förra året ett open call för hemmaresidens för konstnärer, vilket Konstdygnet upprepat i år, och dessutom lagt till en curator som fått samma möjlighet.

– Hemmaresdidensen är ett sätt att i tider av distansarbete ändå kunna erbjuda konstnärer möjligheten till ett arbetsstipendium, motsvarande cirka en månads arbete, förklarar Östholm.

Fyra konstnärer, en från varje region, har valts ut att reflektera över pandemins effekter på konsten utifrån platsen de befinner sig på. Resultatet av deras reflektioner kommer att presenteras i en konstutställning under Konstdygnet. Konstnärerna kommer även att hålla i samtal och presentationer utifrån sina erfarenheter.

Parallellt med årets tema så har frågor om ett mer hållbart sätt att arbeta med konst kommit upp som en del av klimatkrisen, berättar Östholm, vilket också kommer att belysas under konferensen.

– Kommer det här att påverka bidragsformerna? Ska man jobba mer lokalt? Ska man ha hållbarhetsmål i sina kulturprojekt? Sådana frågor spekulerar vi i, och har bjudit in personer som kommer att prata om just detta.

Curatorn, som Konstfrämjandet och Sveriges konstföreningar ansvarar för, kommer istället att vända blicken mot landsbygden och konstens roll och möjligheter där. Under residenset undersöker curatorn hur en likvärdig konstscen kan göras möjlig i hela Sverige.

Föreläsningar, seminarier och workshops kommer att hållas under Konstdygnet, som anordnas för konstnärer, curators, arrangörer och andra verksamma inom bildkonst.

– Vi hoppas att programinnehållet blir livliga samtal utifrån årets tema. Det hoppas vi, avslutar Östholm.

ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr