Flera finansiärer diskuterar ordbokens framtid

Nyheter.
Band 1 till 6 av SAOB – vars finansiering nu är hotad (foto: Johan Nilsson/TT)

SPRÅKFRÅGA. Svenska Akademien diskuterar den historiska ordboken SAOB:s situation med flera möjliga finansiärer. Men institutionen efterlyser också ett helhetsgrepp kring det svenska språket.

Fakta: Svenska Akademiens ordböcker

Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Koncentrerad ord­lista med 126 000 ord. Ordlistan betraktas som den in­officiella normen för stavning och böjning av modern svenska.Svensk ordbok (SO). Ger en in­gående beskrivning av ord­förrådet i modern svenska, med tyngd­punkt på vad uppslags­orden betyder och hur de används, samt deras historia. 65 000 ord.

Svenska Akademiens ordbok (SAOB). En historisk ordbok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till våra dagar.

17 miljoner om året kostar ordboken Svenska Akademien – vilket man tidigare har finansierat med hjälp av intäkter från Post- och inrikestidningar. Det avgiftssystemet är numera nedlagt, vilket innebar ett bortfall på 13 miljoner kronor om året.

Elin Swedenmark/TT

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr