Ernst Wigforss förbannad?

Noterat.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

BOKSLÄPP. Historiska Media aviserar en bok om finansministern med mera Ernst Wigforss till våren. Jag har ett klart minne av en debatt vid mitten av sextiotalet i ett av de mindre rummen på Akademiska Föreningen i Lund. Där drabbade den klotrunde Herbert Tingsten som hade doktorerat i statskunskap samman med Wigforss som gjort det i nordiska språk. Tingsten var en pykniker vars stockholmska gärna steg upp i falsett, Wigforss en asteniker vars halländska var aningen sävlig. Men båda var lika bra på bitande repliker.

I AF:s Stora Sal som ligger bredvid kunde man dessutom varje höst höra statsminister Tage Erlanders värmländska som inte sparade på sarkasmer om folk med annan åsikt. Alla tre var flitiga och flyhänta skribenter: Ernst Wigforss behövde tre volymer för att teckna sitt liv, Tingsten fyra, Erlander många fler än så.

Jag ser fram emot historikern Henrik Arnstads ”Den förbannade optimisten Ernst Wigforss” som jag hoppas är lika bra som hans tidigare om Christian Günther, vår utrikesminister under andra världskriget. Titeln är kanske ett citat, fast jag undrar om han skulle ha gillat det utanpå en bok? Med den kloka Gun-Britt Sundströms utmärkta formulering: ”Svär inte så förbannat”.

Ivo Holmqvist

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr