Vänner och variation

Musik/Kultur.
Mette Juul (foto: Alex Nyborg Madsen)

JAZZ. Sången är personlig och varm, hon visar en stor äkthet och en bedövande närvaro i sina sånger, med texter, som inte bara är tilltalande, utan fängslande, skriver Bo Bjelvehammar om Mette Juuls nya jazzalbum.

 

 

Change av Mette Juul
Universal Music

Livet är inget stillastående fenomen, omkring det och i det sker det ständiga förändringar, det kan gälla både form, utseende och karaktär. Alla hoppas att det leder till en ökad frihet, en större mognad och ett mera bredryggat mod.

Det är tankar, som blir så påtagliga, när man lyssnar på Mette Juuls nya album, Change, där just förändring och variation är det genomgående temat. Detta att luta sig mot själva förändringen som en bas eller plattform i livet, att bejaka detta, att följa med i skeenden själv och i det här fallet med glimrande medmusiker.

Allt handlar om att finna sig själv, att söka rum i livet för olika ändamål som för arbete, vila och bortkoppling av allt brus.

Mette Juul är nyfiken, öppen och sökande, hon söker sig ständigt nya vägar, här fördjupar hon influenserna från USA med sin rika musikskatt, liksom att hon tar intryck från Brasilien, samtidigt håller hon fast med sitt samarbete med goda musiker som Heine Hansen och Thomas Fonnesbæk.

De två tunga svenska musikerna Lars Danielsson och Ulf Wakenius har haft mycket stor betydelse för projektets kvalitet.

Det är så tydligt att Mette Juul med sina medmusiker låter de olika delarna gripa in i varandra och bilda en tät helhet, inte bara tät, utan en fulländad helhet. Mette Juul är mångsidig, hon är inte bara jazzsångerska och sångskrivare, utan även gitarrist. Albumet är inspelat i hennes hem, i New York och i Sverige.

Sången är personlig och varm, hon visar en stor äkthet och en bedövande närvaro i sina sånger, med texter, som inte bara är tilltalande, utan fängslande. Särskilt är det orden, som lämpar sig för pauser och vila, som berör och griper tag i mig som lyssnare.

BO BJELVEHAMMAR
bobjelvehammar@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr