Reflexer i samhället

Musik/Kultur
Maja Långbacka och Matilda Bådagård (foto: Johannes Ferm Winkler).

ENGAGEMANG. I musiken finns ett tydligt samhällsengagemang, ständigt påminns vi om behovet av självreflektion. Vi kan inte gå förbi företeelser och fenomen i samhället och blunda, skriver Bo Bjelvehammar om Långbacka/Bådagårds debutskiva Wake us up.

 

 

Wake us up av Långbacka/Bådagård
Playing with music

Musikens och poesins språk ligger nära varandra, inte sällan förhåller de sig till varandra som tvillingsjälar. Musikens rytmer, klanger och pauseringar samverkar med texten. Det går att finna överallt under musikens århundraden hos Carl Michael Bellman, hos poeten med katt och hatt, Nils Ferlin, men även två av våra främsta samtida singer/songwriters , Kajsa Grytt och Anna Järvinen.

Maja Långbacka och Matilda Bådagård låter sig på ett spår på sitt debutalbum inspireras av Hildegard av Bingen, en mystiker från 1100–talet med ledord som harmoni, medkänsla och balans; hon skrev böcker och musik, predikade och grundade kloster. Hon har haft mycket stor betydelse får både sin tid och vår tid. Hon har med precision formulerat aforistiska utsagor om hälsa och livsstil.

Sköt om er kropp, så själen trivs i den.”

Det finns flera beröringspunkter mellan Hildegard och Långbacka/Bådagård, trots att de har sina rötter på annat håll; här i traditionell folkmusik och i jazz och pop. Här mals alla strömmar och influenser ner till en ny brygd. De utforskar på ett ödmjukt sätt musikgenrers gränser. De ser på det ursprungliga, det utvecklingsbara och hur gränser bara sätts av dem själva och kreativitetens barrikader. Det är en egensinnig och kreativ självkomponerad och självproducerad skiva. En gränslös musik, en skiva med både kraft, energi och närvaro.

Prenumerera på Opulens nyhetsbrev gratis!

 

 

I musiken finns ett tydligt samhällsengagemang, ständigt påminns vi om behovet av självreflektion. Vi kan inte gå förbi företeelser och fenomen i samhället och blunda. Det krävs eftertanke och engagemang.

Nu är detta inget osammanhängande pladder, det är en sammanhållen enhet, som de båda själv kallar självreflekterande poesi. Det går bara att älska dessa egna vägar, bortom de stora motorvägarna. Jag väntar redan på nästa album, på svenska.

BO BJELVEHAMMAR

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

Gå till Toppen