Vad är formellt subjekt?

Litteratur.

SPRÅKLÅDAN. Kan ni förklara vad formellt subjekt är? Förklaringarna på nätet är fulla av grammatiskt fikonspråk som bara gör det mer dunkelt tycker jag. / Med vänlig hälsning! / Jens Borg

 

 

Hej Jens! Som du säger är det å ena sidan rätt grammatiskt snårigt eftersom en hel del av artiklarna om grammatik, på exempelvis Wikipedia, predikar för de redan initierade som kan terminologin.

Å andra sidan kan man se det mesta av förklaringen i detta att det just kallas formellt. Det har ingen egentlig betydelse, utan bara ”ska” vara där för att det ska stämma med det svenska språkets satsschema, där verbet alltid kommer på andra plats. Vilket i sig är en problematisk förklaring, då subjektet kan bestå av flera ord på en högre nivå.

Men om vi säger som så här: det verkar nästan omöjligt för användare av de europeiska språken att tänka sig att det bara händer saker utan nån aktör. Exempelvis ”det regnar” som på engelska och franska blir ”it rains” respektive ”il pleut”. Som om vi vore låsta i att allt måste göras av någon, att det inte bara kan hända av sig själv.

Personligen tycker jag det blir en stilistisk skillnad om det formella subjektet stryks.

Ponera att du ska skriva en litterär text som handlar om uppbrott och att gå vidare. Jämför ”Det kom en tid med avsked” och ”Kom en tid med avsked” där jag tycker det senare har en mycket mer kärv, närmast ödesmättad klang, kanske just på grund av att det saknas ett subjekt och att det hela händer med nästan kosmisk nödvändighet.

JESPER NORDSTRÖM
jesper.nordstrom@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Jesper Nordström

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Litteratur

0 0kr