Underhållande och välskrivet om skogskärlek

Litteratur.
David Thurfjell. (Fotograf: Magnus Liam Karlsson)

FACKLITTERATUR. David Thurfjell har skrivit en tankeväckande bok. Allt är både underhållande och välskrivet, konstaterar Bo Bjelvehammar efter att ha läst Granskogsfolk.

 

Granskogsfolk av David Thurfjell
Undertitel: Hur naturen blev svenskarnas religion
Norstedts

David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap. För några år sedan kom hans bok Det gudlösa folket, om Sverige som ett sekulariserat land, kanske det mest sekulariserade i hela världen. Han utgår där från nuet, gräver bakåt och sätter in frågan i en historisk kontext. På ett övertygande och folkbildande sätt.

Nu återvänder han med boken Granskogsfolk till samma tema och frågar sig om det finns någonting annat, som har kommit i religionens ställe. Söker vi tro och kraft i något annat? Svaret blir att alltfler söker sig ut i naturen, för att finna ro, möjligen tro och platser för både kontemplation och reflektion.

Detta sker inte efter bestämda mallar och färdigklippta mönster, det sker på många skilda individuella sätt. Någon talar om drömska attribut som dagg i morgongräset, fjärilsfladder och darriga hängen i vårvinden. Andra talar mera handfast om lyckan att vara utomhus, att gå in i ensamheten, i andra rum. Och så kommer de riktigt djupsinniga med filosofiska filter: jaget suddas ut, du blir, känner dig, som en del av något större.

David Thurfjell ger oss goda bilder av naturkärlekens historia från fornnordiska föreställningar om en besjälad vildmark, via de katolska och lutherska tidernas folktro, till den moderna tidens naturromantik.

Nuet beskriver han med hjälp av andra. I djupintervjuer fångar han människors överväganden och strategier, när de närmar sig naturen. De gör val, de väljer att finna gränsland eller alternativ, där de känner och upplever något annat. Det är inte helt enkelt att sätta ord på känslorna, men många talar om att en vistelse i naturen, med regelbundenhet, ger inblick i människans djupaste skikt. Ett sätt att finna sig själv. Många talar om att de känner något annorlunda i naturen, något större, något andligt och heligt; det är nästan lite religiöst.

Vi hjälper författare och kreatörer att formulera sin idé, att hitta rätt tilltal och att nå ut.

Att vara ofta i naturen ger många upplevelser, styrkor och energier, samtidigt som detta ger tid för eftertanke, bearbetning av tankegods och också ett sätt att reflektera över förhållningssätt till naturen, som vi älskar, samtidigt, som vi vill tukta och dominera den på olika sätt. Vi kan även ta avstånd från naturens självklarhet och dominans.

David Thurfjell har skrivit en tankeväckande bok. Allt är både underhållande och välskrivet. Om du vill läsa mera om naturen och människan kan du skaffa Thomas Tidholms nya diktsamling Jordlöparens bok, som handlar om samma sak, om människan, som en del av något större, i allians med både jordlöpare och gräsfjäril.

BO BJELVEHAMMAR
bobjelvehammar@opulens.se

Det senaste från Litteratur

0 0kr