Språklådan: Vad betyder fenomenologisk?

Litteratur/Kultur.

SPRÅKFÅGA. Hej! I mitt jobb som handläggare av sjukersättning läser jag en hel del artiklar om rehabförlopp och lite djupare aspekter av begreppet sjukdom. Ett ord som då och då dyker upp är ”fenomenologisk”, men vad betyder det egentligen? Det är ett undanglidande begrepp tycker jag. / Med vänlig hälsning, Kenneth

 

HAR DU OCKSÅ EN SPRÅKLIG FUNDERING? STÄLL DIN FRÅGA TILL: sprakladan@opulens.se

Ja, du milde, en sån fråga! Ordet är nog det filosofiska begrepp som spritts inom flest discipliner under 1900-talet och framåt och i dess ospecificerade mening handlar det om att betrakta ting som fenomen, utan ontologisk tanke. Eller på begriplig svenska: varseblivningsprocessen där du ser en kaffekopp är oberoende av om kaffekoppen verkligen existerar.

Denna tankegång eller detta grundsätt att se på saker tillskrivs den tyske filosofen Edmund Husserl som var en av de största tänkarna under 1900-talets början och genom sitt radikala nya sätt att ställa frågor om varseblivning och medvetande blev han en inspiratör för många andra vetenskaper, ibland omedvetet eller till och med ofrivilligt.

Om jag tillåts låna ett begrepp från finansvärlden så rådde det en stark trickle-down-effect från Husserl till mer jordnära vetenskaper. Om vi håller oss till medicin och psykiatri så kan vi ta ett begrepp som ”fantomsmärta”. En hårdför naturvetare hade sagt att denna smärta inte existerar, men en fenomenologiskt inriktad psykolog hade sagt att det gör den visst, den finns ju som fenomen.

I relation till ditt yrke kan vi här anknyta till hur media belyst att sjukintyg kring psykisk ohälsa ibland ifrågasatts. Men ur fenomenologisk synvinkel finns ju sjukdom i form av trötthet, ångest, suicidtankar. Däremot går den inte att positivistiskt påvisa genom ett blodprov eller röntgen. Det vill säga, hur ska läkaren kunna redogöra för ”objektiva fynd”?

JESPER NORDSTRÖM
jesper.nordstrom@opulens.se

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Kultur

0 0kr