Språkfråga: Varifrån kommer “att ha häcken full?”

Litteratur/Kultur.

SPRKFRÅGA. Hej! En aningen burdus fråga kanske, men varifrån kommer uttrycket ”att ha häcken full”?/ Anna.

HAR DU OCKSÅ EN SPRÅKLIG FUNDERING? STÄLL DIN FRÅGA TILL: sprakladan@opulens.se

Hej! Ja, du säger att det är en burdus fråga, men egentligen är det inte alls tal om ändan, gumpen som är full av något, utan häck är här en lastningsanordning man förr använde till hö. Det är helt enkelt ett slags avgränsande ”staket” som ställdes på höskrindorna och när man inte kunde ta sig an mer arbete, göra mer hade man helt enkelt häcken full.

Ordet häck kommer ursprungligen från engelskans hedge och det betyder avgränsning och barriär i allmän mening. Inom språkvetenskap använder man också ordet ”hedges” för att karaktärisera ett sådant där lite ängsligt, trevande språk som är så vanligt hos akademiker rädda för att tappa ansiktet, exempelvis ”det kan inte uteslutas att det finns en viss tendens till en möjlighet”.

Utan att sväva på målet så vet vi ju att detta uttryck har glidit över i att ”ha röven full” och det är ju – med förlov sagt – just grundat på din missuppfattning om vad för slags häck det handlar om. Vem vet? Kanske någon i Djursholm säger att de har buxbomen full när det är mycket på jobbet, om de vill undvika att vara vulgära.

JESPER NORDSTRÖM
jesper.nordstrom@opulens.se

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Kultur

0 0kr