Provinsens ljus

Litteratur/Kultur.
Marit Kapla (foto: Trinidad Carrillo)

LEVANDE. Marit Kapla samlar in röster till ett rikt körverk, det är en detaljerad och en levande gestaltning, av hur människor ser på sin situation och sin framtid, skriver Bo Bjelvehammar.

 

 

Osebol av Marit Kapla
Teg Publishing

Osebol är en intervjubok av journalisten Marit Kapla men i en närmast lyrisk form. Namnen på de angränsande platserna känner jag igen, som Ekshärad, Torsby och Stöllet, men namnet Osebol har jag aldrig mött tidigare. En by vid Klarälven i norra Värmland. Namnet Osebol tål att forska kring. Möjligen, jag säger möjligen, var denna by i Älvdals härad en boplats en gång för en kvinna, som hette Åsa, alltså Åsas boplats. Journalisten Marit Kapla är född och uppvuxen i Osebol. Hon har lämnat byn flera gånger för andra platser, men hon har alltid återvänt.

BO BJELVEHAMMAR
bobjelvehammar@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr