Tagg-arkiv

landsbygdsskildring

Sanna Samuelsson. (Copyright/fotograf: Märta Thisner)

Sorgsen betraktelse över allt som gått förlorat

Litteratur.

PROSA. ”Som sorgsen betraktelse över allt som gått förlorat, människors våld mot djur och (mer indirekt) mot varandra, fungerar ”Mjölkat” på det hela taget fint även om den kanske inte lämnar något djupare intryck,” skriver Anna Remmets som läst Sanna Samuelssons debutroman.

Stark skildring av en bys uppgång och fall

Litteratur.

PROSA. Tidigare i år var romanen Där rinner en älv genom Saivomuotka by av Pia Mariana Raattamaa Visén, en av fem nominerade böcker, i vuxenkategorin, till Norrlands litteraturpris. Robert Myhreld har läst den med stor behållning.

Provinsens ljus

Litteratur/Kultur.

LEVANDE. Marit Kapla samlar in röster till ett rikt körverk, det är en detaljerad och en levande gestaltning, av hur människor ser på sin situation och sin framtid, skriver Bo Bjelvehammar.

0 0kr