Opulens ger ut Agamben på svenska

Litteratur/Kultur.

BOKSLÄPP. Opulens förlag är stolta över att kunna presentera filosofen Giorgio Agambens debutverk Människan utan innehåll i svensk översättning. 

I sitt debutverk Människan utan innehåll från 1970 tecknar den italienske filosofen Giorgio Agamben en bild av konstens metafysiska färdväg: från Platons bannlysning av poeterna, till inspärrandet av konstverket i vårt tids museala institutioner. Agambens bok är en diagnos över konstens status i moderniteten och en skildring av den moderna estetikens historia från Kant till Heidegger. Den svenska översättningen av Nils Järvinen presenteras tillsammans med ett nyskrivet förord av Sven-Olov Wallenstein.

Om författaren

Giorgio Agamben (f. 1942) är filosof och professor i estetik vid universitetet i Verona. Till hans mest tongivande verk räknas Homo Sacer: Den suveräna makten och det nakna livet (1995) och Undantagstillståndet (2003). Människan utan innehåll (1970) är det första av Agambens verk om estetisk teori som översätts till svenska.

Om förordsförfattaren

Sven-Olov Wallenstein (f. 1960) är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Han har översatt bland annat Kant, Hegel, Heidegger, Foucault, Rancière, Agamben och Adorno, och publicerat ett flertal böcker om filosofi och estetik, konst och arkitektur, senast Upplysningens estetik: Nedslag i 1700-talet (2019) och Spacing Philosophy: Lyotard and the Idea of the Exhibition (2019, tillsammans med Daniel Birnbaum).

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr