Nationalstaten är ingen historisk slutfas

Litteratur/Kultur.
Digitalt montage: C Altgård / Opulens.  

DEBATTBOK. Dalibor Rohacs främsta styrka i ligger i att hans bok både konserverar det som anses viktigt men ger också förslag på nödvändig förnyelse, detta i takt med en postindustriell samhällsutveckling, anser Vladan Lausevic.

 

In Defense of Globalism av Dalibor Rohac
Rowman & Littlefield

Globalism är olika system med omfattning utöver det internationella. Det används av politiska forskare, till exempel Joseph Nye, för att beskriva “försök att förstå alla moderna världsförbindelser – och att belysa mönster som ligger till grund för dem.” Medan den huvudsakligen är förknippad med världsomspännande system kan den användas för att beskriva andra globala trender. Termen används också av motståndare av globalisering, såsom populistiska rörelser.
Termen liknar internationalism och kosmopolitism. (Källa: Wikipedia)

Samhällsdebatten i vårt globaliserade samhälle har förändrats radikalt sedan 2015–16 i samband med flyktingmottagandet. Från mer kommunikation om öppenhet, till mer kommunikation om trygghet. Från kritik av gränsmurar, till införandet av gränskontroller. Från fokus på ekonomiska till fokus på icke-ekonomiska ämnen. I takt med partiernas och väljarnas omgrupperingar kan man bland annat undra om den tidigare samlade borgerligheten kunde ha agerat annorlunda? Kunde Alliansen ha vidareutvecklat sitt kosmopolitiska fokus och sina individualistiska berättelser istället för all den auktoritära utveckling som kom att gestaltas hos Moderaterna och Kristdemokraterna? Sådana reflexioner kan infinna sig vid läsning av Dalibor Rohacs senaste bok In Defense of Globalism. En bok som framhåller viktiga budskap om värnandet av individens frihet och vilka misstag högerorienterade aktörer bör undvika inför framtiden.

VLADAN LAUSEVIC
vladan.lausevic@opulens.se

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor. I bagaget har en examen i historia och Europastudier. Vladans motto: “Jag har ingen identitet, jag har bara identiteter”.

Det senaste från Kultur

0 0kr