Mäktig debut om svampar

Litteratur.
Merlin Sheldrake. (Foto: Volante förlag)

NÄTVERKSNATUREN. “Kanske förstår vi endast organismer genom våra metaforer. Ska vi tänka bortom det analoga och in i det digitala? I ett holistiskt svampnät sprids utvecklingen både snabbt och överallt.” Lis Lovén har läst Merlin Sheldrakes Ett sammanvävt liv och sveps med av författarens inspirerande tankegångar.

Ett sammanvävt liv av Merlin Sheldrake
Översättning: Jim Jacobsson
Volante förlag

Merlin Sheldrake har åstadkommit en mäktig debut om svampar i sin bok ”Ett sammanvävt liv.” (Volante förlag i översättning av Jim Jacobsson). Man behöver inte ens vara New Age-biten för att utifrån denna bok se en väv på jorden så inspirerande att man borde bli sökande nörd för resten av livet.

Svamparnas biologi är ett slags organismer, varken växter eller djur, som förmedlar sin struktur utan hjärnkapacitet, men ändå med en förmåga att påverka allt liv. Ett vanligt bröd jäser på grund av svampstruktur. Svampar kan påverka alla ämnen och är viktig i den process som bryter ner höstens löv till jord. Höstens härliga doft kittlar våra sinnen och väcker åtminstone min egen poetiska nerv.

Ändå är svamparnas mekanism till stora delar okända för oss. Forskningen har nyss börjat. Livets uppkomst genom vetskap om svamparnas symbios (dvs samverkan) borde nu kunna öka mänsklighetens förståelse för ekologin. Biologin står inför nya resultat som kan kullkasta våra ingrodda, förutfattade meningar om hur vi tänker begreppet ´liv.` Och finns det liv finns det hopp. Merlin säger det själv: ”När vi luras ut ur våra förväntningar faller vi tillbaka på våra sinnen.” Se där, ekologi, svampar och struktur bortom hjärnans kapacitet! Hur fungerar det?Jag får hur många uppslag som helst i denna underbara bok…

Sheldrake genomgick till och med en LSD-session under ledning av vetenskapsmän. Det är inte långt till att tänka att vin och öl är bryggt på ett slags svampjäsning, så inspirationen kan härmed flöda åt pluralistiska håll. Luras ut ur sin egen förväntning var det, ja! Och visst längtar många dit!

Svampars sexuella nätverk är pluralistiskt, och utan vare sig hjärna eller hjärta saknar de en central kontrollmekanism. De äter inte sin mat likt annat liv, utan de måste uppgå i sitt näringsintag, bli del av det för att kunna få ämnesomsättningen att fungera. Deras strukturer är mer nätverk än det är individ-centrerat, och att förstå ordet “kropp” blir problematiskt. Holismen flödar. Till och med svamparnas sporer påverkar luftrum och atmosfär, kanske i förlängningen väder och vind. Svampar kan minsann överleva även radioaktiv strålning. Liv betraktat som liv måste i denna bok kullkasta allt vi någonsin tänkt! Jag tänker mig förstås att klimatoroliga ungdomar kan behöva denna bok. Ja, resten med!

Min egen tanke är då: Livets helhet som struktur är större än de separata delarna. Och svampar och lavars förmåga att kommunicera via sin struktur kastar nytt sken över biologernas forskningar. Till och med Darwins evolutionsprocess måste omförhandlas och tänkas om.

Om det första livet på jorden uppkom ur svamparnas organismer kan de kanske lära oss mer än våra studier om apor och hominider. Att känna till sin språkvetenskap när det handlar om strukturer kan kanske i framtiden förena banden mellan humaniora och naturvetenskapen. För kanske förstår vi endast organismer genom våra metaforer. Ska vi tänka bortom det analoga och in i det digitala? I ett holistiskt svampnät sprids utvecklingen både snabbt och överallt…

Svampar kan smälta sten, överleva i radioaktiv miljö, fungera som kommunikationsnät liv och liv emellan. Se där! Vetenskapen kan förstås på nytt! Den mänskliga härvan av missförstånd i det moderna samhället behöver få sig en skjuts framåt. Att tänka i termer av nätverk syns mig viktigare än någonsin. Och det nya intresset för österns läror kan förstås på nytt. Tänk bara på kvantmekanik och buddhismen! Buddha menade att själva jaget är en illusion. Ja, illusion som separat del, som ego, men kanske giltigt att förstås som tankarnas nätverk. Att röra sig i alla riktningar, men lära sig att fokusera sitt mål, det är struktur i sig som jag ser det. Än en gång är denna bok del av ungdomarnas hopp om en framtid.

Och kan vi verkligen bota depressioner med psykedeliska medel? Jag låter frågan hänga löst… den är nog problematisk för somliga.

LIS LOVÉN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr