Litterära klassiker: Anne Charlotte Leffler

Litteratur.
Anne Charlotte Leffler. (Bildkälla: Wikipedia)
Anne Charlotte Leffler. (Bildkälla: Wikipedia)

DRAMATIKER. Carsten Palmer Schale ger här en introduktion till Anne Charlotte Leffler. En författare och dramatiker som länge var bortglömd, trots att hon var ett av de största namnen på Strindbergs tid, men med tiden har blivit återupptäckt. För närvarande spelas till exempel “Dom enda relevanta” på Strindbergs intima teater.  En pjäs med avstamp i Lefflers liv och verk.

Anne Charlotte Leffler (1849 -1892) framstår som en av Sveriges största textförfattare och dramatiker. Hon var exempelvis mer spelad än Strindberg på sin tid. Ändå var hon under en lång tid sorgligt bortglömd.

Leffler var ”uppkäftigt” självmedveten redan vid 19 års ålder och hon dog när hon var blott 43 år. Då hade hon dock redan hunnit ge ut ett stort antal romaner och noveller och gjort sig ett namn som dramatiker. Vid sin tragiska bortgång befann hon sig också i början av en internationell karriär.

Anne Charlotte Leffler föddes år 1849, det vill säga samma år som Strindberg. Då var Stockholm alltjämt en (relativ) småstad med färre än 100 000 invånare. Men gradvis utvecklades den till en storstad, fick en ny stadsplan som innebar en genomgripande modernisering av stadsrummet med breda gator, elektricitet och vattentoaletter.

Något av det ljus och den luft som Strindberg efterlyste blev verklighet men knappast för de av huvudstadens kvinnor som sökte rymd och frihet för ett konstnärligt skapande. Att vara kvinna i Stockholm innebar vid denna tid ett högst beskuret liv, begränsat till hemmet.

Lena Kåreland har beskrivit Lefflers livssituation så här i en understreckare i SvD (den 3 september, 2012):  ”Anne Charlotte Leffler växte upp i en borgerlig familj med en mamma med ett stort kontrollbehov. Hon fick inget stöd hemifrån i sin önskan att få utbilda sig. Enligt tidens sed skulle hon i stället tuktas till en foglig och ödmjuk kvinna. Hennes giftermål vid 23 års ålder med den tolv år äldre juristen Gustaf Edgren var delvis en flykt och ett fåfängt hopp om frihet. Men äktenskapet kom att innebära att hon blev kvar i samma konventionellt borgerliga miljö i vilken hon växt upp.
Hennes i och för sig vänlige och omtänksamme make tycks ha haft ett nästan lika stort kontrollbehov som modern. Dessutom visade han sig vara impotent och äktenskapet förblev vitt. ”.

Detta är dock en sanning med modifikation, och detta har diskuterats en del. Sant är emellertid att Leffler blev kär i, och levde med italienaren (enligt uppgift med Edgrens goda minne) Pasquale del Pezzo. Del Pezzo och Leffler gifte sig 1890. 1892 fick de sitt första och enda barn, sonen Gaetano. Den 21 oktober samma år avled Leffler av blindtarmsinflammation.

Lefflers stora genombrott kom med pjäsen ”Skådespelerskan”, som 1873 uppfördes på Dramaten. Den handlar om en ung skådespelerska, vars yrkesval blir ett orosmoment i den nyblivne fästmannens familj. Den kvinnliga huvudpersonen inser att det inte går att förena hustru- och yrkesroll. Därför bryter hon sin förlovning.

Leffler är i dag mest känd för sin radikala feministiska dramatik, medan hon i samtiden också var en populär prosaist.

Ännu en pjäs, ”Pastorsadjunkten”, som tar upp konflikten mellan religion och naturvetenskap, spelades 1876 på Dramaten. Pjäsen belyser också den vacklan mellan plikt och kallelse som har en tydlig koppling till Lefflers egen livssituation. Skådespelet ”Älvan” sattes upp på Nya Teatern 1880.

Vad som sällan tas upp i detta sammanhang, är Lefflers andliga förbindelse med sin samtida norske dramatikerkollega, Henrik Ibsen.

Hursomhelst. Dessa tre dramer, där det manliga tyranniet och kvinnans rättslöshet i äktenskapet blottläggs, kan ses som inlägg i 1880-talsdiskussionen om kvinnans ställning. Det gäller även pjäsen ”Sanna kvinnor”, 1883, som aktualiserar debatten om gift kvinnas äganderätt och gestaltar moraliska valsituationer.

Leffler är i dag mest känd för sin radikala feministiska dramatik, medan hon i samtiden också var en populär prosaist.

Hon debuterade 1869 med novellsamlingen ”Händelsevis”, men nådde sitt första erkännande med pjäsen ”Skådespelerskan” (1873). Genombrottet kom med novellsamlingen ”Ur lifvet I” (1882). I början av 1880-talet var hon den mest spelade dramatikern i Sverige med dramer som”Elfvan”(1880),”Sanna kvinnor”(1883) och ”En räddande engel”(1883), och räknades till en av de största svenska författarna.

Libri resurrecti - återupplivade böcker

Följ vår blogg om litteraturskatterna du inte visste att du ville läsa!
Läs bloggen

I samband med att kvinnofrågan nådde sin kulmen 1887 tappade hon i anseende och blev allt mindre populär. Under 1900-talet kom hon att anses mindre och mindre betydelsefull och var periodvis helt utelämnad i litteraturhistoriska översikter.

Från 1980-talet och framåt har ett pånyttfött forskarintresse riktats mot hennes författarskap. Flera av hennes verk har utkommit i nyutgåvor och flera av hennes pjäser har spelats på olika teatrar. 2012 utkom Monica Lauritzens biografi över Leffler, ”Sanningens vägar”, vilken nominerades till Augustpriset.

Leffler var dotter till politikern rektor Olof Leffler samt syster till matematikern Gösta Mittag-Leffler, språkvetaren Frits Läffler och ingenjören Artur Leffler.

Ann Charlotte Leffler är en av Sveriges största dramatiker genom tiderna. För den som är särskilt intresserad rekommenderas ”Sanna kvinnor” (1883).

ANVÄND DENNA!
CARSTEN PALMER SCHALE
info@opulens.se

 

Det senaste från Litteratur

0 0kr