Hågkomster när fascismen växer

Litteratur.

FÖRINTELSEN. Den 27 januari är den internationella minnesdagen. Carolina Thelin har läst Vi kommer snart hem igen, en skildring i serieform om sex överlevare och deras familjer.

Vi kommer snart hem igen av Jessica Bab Bonde och Peter Bergting
Natur & Kultur (2018)

“Vakna upp
Börja se dig omkring
Fatta mod
Så du kan säg’ till dina ungar när de frågar dig
Att du var en av de som stod emot”

Den amerikanska folksångerskan Peggy Seeger skrev Song of Choice på 70-talet som en varningssång mot den framväxande fascismen i Latinamerika. I Mikael Wiehes översättning blev den Valet (sista refrängen citerad här ovan). Han spelade den tillsammans med Björn Afzelius på alla deras gemensamma konserter och han spelar den fortfarande.

“Jag har flera gånger de senaste åren frågat mig själv hur jag ska kunna stå rakryggad och svara mina barn och barnbarn när de frågar “Varför gjorde du ingenting?””säger Jessica Bab Bonde när hon blir intervjuad av ETC inför boksläppet av Vi kommer snart hem igen.

Jag, liksom Seeger, Wiehe, Afzelius, Bab Bonde och många, många andra frågar sig just detta: Hur ska vi någonsin kunna se våra barn i ansiktet om vi inte står emot? Nu när fascismen växer just här i vår by, vår stad, vårt land och i våra grannländer.

Vi kommer snart hem igen, vilken är inspirerad av den brittiska författaren Allan Zullos Survivors: Thrue Stories of Children in the Holocaust, är sex personers vittnesmål om Förintelsen i serieboksform för barn och ungdomar. Genom intervjuer med överlevare skildrar Bab Bonde, varsamt men rakt upp och ner utan omskrivningar, det mest fruktansvärda. Serieskaparen, illustratören och barnboksförfattaren Peter Bergting har visualiserat vittnesmålen. Serierutorna ger liv åt barnen som berättar, deras familjer, lägervakter och alla de som tittade bort trots den död de rymmer.

Skaffa Opulens nyhetsbrev gratis!

 

Barnen heter Tobias, Livia, Selma, Susanna, Emerich och Elisabeth. Vi får följa dem från vanligt familjeliv till helvetet i Bergen-Belsen, Ravensbrück, Bünchenwald, Theresienstadt och Auschwitz-Birkenau. Familjer slits isär, de flesta går under men en del överlever. Barnen i den här boken skickas med Vita bussarna eller tar sig på andra sätt så småningom till Sverige. Här skapar de sig en ny tillvaro och flera av dem har ägnat en stor del av sitt liv åt att dela med sig av sina erfarenheter. För som Emerich Roth säger: “Endast med kunskap om Förintelsen kan vi lära oss något – en historielös generation är chanslös i att förhindra att historien upprepar sig”.

Samspelet mellan ord och bild gör det tunga ämnet mer tillgängligt för unga läsare. Bergtings bilder är både vackra och otäcka – han väjer inte för att teckna fram urgröpta skelettliknande ansikten, högar av lik och misshandel. Att välja Bergting som illustratör är ett mycket bra val – som en av Sveriges mest framstående fantasyillustratör är han välkänd för många barn som bara av den anledningen säkert kommer att vilja läsa boken. I textrutor och i pratbubblor berättar barnen sin historia och efter varje skildring finns en faktaruta med information om vad barnen gjort/gör i vuxen ålder och hur de ser på sin roll i historien.

Dessutom finns det på de sista sidorna fakta om Andra världskriget, en ordlista med ord och centrala begrepp om Förintelsen och länkar till webbsidorna Levande Historia och Svenska kommittén mot antisemitism. En perfekt bok för att användas i utbildningsyfte med andra ord.

Jessica Bab Bonde, som arbetar som litterär agent, är själv judinna. Hennes mor- och farföräldrar hann fly till Sverige men större delen av släkten försvann. Snart är alla de som upplevde Förintelsen borta och då finns det inte längre några levande bevis kvar som kan bjudas in till skolor och berätta hur det verkligen var. Det är därför viktigare än någonsin att litteratur skrivs för att hålla historien levande.

CAROLINA THELIN
carolina.thelin@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Carolina Thelin

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr