Ett liv i livets tjänst

Litteratur.
Suzanne Simard. (Foto: Brendan Ko. Originalbilden är något beskuren.)

EKOLOGI. “Myndigheter meddelade att problemet inte var att finansiera hennes forskning, nej, problemet var de resultat hon presenterade. Den mansdominerade skogsindustrin avfärdade helt forskarens insatser.” Emil Siekkinen har läst skogsekologen Suzanne Simards memoarer Finding the Mother Tree.

Finding the Mother Tree av Suzanne Simard
Alfred A. Knopf förlag

Den moderna skogsnäringen har länge varit baserad på en slags vulgärvariant av Charles Darwins teori om evolution genom naturligt urval. Den brittiske forskaren menade att de individer som är bäst anpassade till en viss miljö överlever. Snart nog förvanskade förespråkare för så kallad rashygien (som till exempel T. H. Huxley och Francis Galton) dessa tankar, och hävdade att tillvaron var en ständig maktkamp i vilken den starkaste överlevde. Brutal konkurrens var enligt dessa socialdarwinister det som utvecklade och förbättrade världen.

EMIL SIEKKINEN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr