Ett kontroversiellt ords historia

Litteratur

SPRÅKLÅDAN. Hej! Jag undrar vad det nedsättande ordet ”blatte” egentligen betyder, om det nu har någon verklig mer begriplig språkhistoria? / Anna-Karin

 

Hej! Först och främst vill jag ge dig halvt rätt i att ordet är nedsättande, men det har också använts som ett visserligen provocerande men samtidigt identitetsskapande ord. Det kan jämföras med hur homosexuella tog till sig ordet ”bög” och ändrade värdeladdningen.

Det kanske mest tydliga exemplet var när arbetsförmedling och coachning mot jobb på typiskt liberalt 00-tals vis lades ut på upphandling och företaget Blatteförmedlingen skapades. Blatteförmedlingen blev snabbt ett begrepp och ett exempel på en mer specialiserad aktör på den alltmer svåra arbetsmarknaden. Företaget etablerade sig genom att till viss del erkänna kulturella skillnader och agera brobyggare.

SAOL nämner ordet först 1986 och då som nedsättande, men det är, som nämnts, förhållandevis vanligt att nedsättande ord går igenom en process där de med tiden blir mer rumsrena.

Det är lite ironiskt att ordet kan härledas till en annan etniskt marginaliserad grupp, nämligen romerna och ordet blawato. Det betyder blå och i en nordisk kontext kan det jämföras med det gamla ordet ”blåman” som var ett vikingatida ord för afrikan. Ordet ”blatte” har vidgats till att betyda mörkhyad i allmänhet. Även om ordets udd  som sagt trubbats av i hög grad,  så ser jag det fortfarande som ett kontroversiellt ord som bör användas med försiktighet.

JESPER NORDSTRÖM

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Jesper Nordström

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Litteratur

Från dödens väntrum

SJUKDOMSSKILDRING. ”Allt är en smärtsam och ärlig läsning”, skriver Bo Bjelvehammar som