Tagg-arkiv

kontroversiellt

Ståndaktigt hjältemod mot övermakten

Konst

POLEN. ”Men historien handlar alltid om nutiden. Den högernationalistiska polska regeringen är inte nöjd med museets utformning, det är inte tillräckligt patriotiskt, och lägger alltför lite vikt vid det polska folkets heroiska motstånd och martyrium”, skriver Gregor Flakierski.

Gå till Toppen