En vacker bok om jämlikhet

Litteratur.
Erik Wijk (foto: Sahar Wijk Aldoori)
Erik Wijk (foto: Sahar Wijk Aldoori)

EGALITET. “En bok man gärna tar upp igen och igen, och som lämnar ett tomrum när den är slut.” Gustaf Hulting har läst Erik Wijks Ljus i mörkret.

Ljus i mörkret – Ett försök att närma sig jämlikhet
Av Erik Wijk
Celanders förlag

Vad är jämlikhet? En svår fråga att svara på. Begreppet kan betyda olika saker för olika personer och i olika tider, det är vi alla överens om. Ordet brukar för många vara något man lägger sina finaste värderingar bakom, ett begrepp som andas det vackra mänskligheten har att erbjuda. Men hur många har egentligen själva vridit på begreppet för att se vad man verkligen menar med jämlikhet?

Erik Wijk är född i Göteborg 1963 och har genom åren gett ut både debattböcker och romaner. I en engagerad och personlig långessä så försöker Wijk att reda ut var han själv står i frågan om vad jämlikhet är, samtidigt som han skriver något av en självbiografi över sin egen resa till de tankar han har idag. Med en fackla i handen vill han lysa upp de dunkelt tänkande som ljusskyggt sviker jämlikhetens ideal. Och genom en sina personliga erfarenheter vill han förstå varför världen är som den är och hur den kan bli bättre.

GUSTAF HULTING
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr