En roman som imponerar

Litteratur.
Uzma Aslam Khan. (Foto: David Maine)

KOLONIALISMEN. Uzma Aslam Khan har skrivit en imponerande roman om ett bortglömt kapitel ur den rasistiska kolonisationens historia, skriver Carolina Thelin.

Den fantastiska sanna historien om Nomi Ali
av Uzma Aslam Khan
Översättning: Ninni Holmqvist
Ordfront förlag

För att uppfatta sig själv som överlägsen och därför ämnad att härska måste det finnas någon som du tycker är underlägsen och som du tror är i behov av din hjälp. Hela kolonialismens grundtanke bygger ju på det – att liksom en sträng fader vägleda de okunniga med hård disciplin och bestraffning om de inte lyssnar. Och på så sätt lägga hela kontinenter under sig genom att pumpa ut rikedomar ur deras länder som de själva ändå ”inte förmår” att ta vara på.

ANVÄND DENNA!
CAROLINA THELIN
poesi@opulens.se

 

 

Det senaste från Litteratur

0 0kr