En komplicerad far och son-relation

Litteratur.
På Halmbyboda herrgård bor idag Lev Tolstoy den yngres barnbarn. (Foto: Wikipedia. Montage: Opulens.)

VAGABOND. ”Den orolige Levs agerande ger närbilder ur historien.” Rolf Karlman har läst den nyutkomna boken Son till Tolstoj och fascineras av ett levnadsöde där faderns namn öppnade dörrar till såväl den ryska tsaren och Mussolini som till en berömd svensk läkare i Enköping vars dotter han gifter sig med.

Lev Lvovitj Tolstoj föds 1869 som barn nummer fyra till det dåtida världssamvetet Lev Tolstoj. En världsberömd far efter romanerna Krig och FredAnna Karenina med flera. Dessutom över tid ett världssamvete med inslag av kristendom och buddism, pacifism och världsfred, vegetarianism, världsspråket esperanto. Förespråkande ett enkelt liv med fysiskt arbete bland bönder på godset Jasnaja Poljana utanför Moskva. ”Tolstoyanismen” inspirerade en hel värld och blivande ledare som Gandhi och Martin Luther King.

Ben Hellman har som många andra fascinerats familjen Tolstoj. I sin bok Son till Tolstoj – Berättelsen om Lev Lvovitj Tolstoj (Appell förlag) berättar han om sonen som ville skapa en lycklig familj, göra en insats för sitt ryska fosterland och visa mänskligheten vägen till en framtid utan krig.

Relationen mellan far och son kompliceras över tid. När Lev, efter misslyckade läkarstudier, kommer hem till Jasnaja Poljana är han full av kritik över föräldrarnas livshållning; den ohälsosamma vegetariska maten till exempel. Följden är gräl och hårda ord, Lev gråter och pappa ber om förlåtelse. Och så uppstår ett relationsmönster som kommer att upprepa sig genom åren.

Det blir aldrig något av Levs studier. Han skriver böcker och teaterpjäser. Han utbildar sig till skulptör. Han blir en världsresenär. Han är full av uppslag och livet igenom ger han sig in på nya projekt, nya kvinnorelationer, nya arbeten varav de flesta misslyckas eller aldrig fullföljs. För att inte tala om alla ideologiska svängar – mellan pacifismen och krigsberedskap, mellan nedvärdering och förhärligande av Ryssland, mellan idealisering av svensk samhällsmodell och italiensk fascism.

Son till Tolstoj är en bok som vidgar sig långt utöver far och son-relationen. Den orolige Levs agerande ger närbilder ur historien. Den berömde fadern och namnet öppnar många dörrar för Lev både nationellt och internationellt. Lev som audiens hos tsaren Nikolaj II 1905 om behovet av demokratiska reformer i Ryssland. Lev som Röda Kors-arbetare i Warszawa under första världskriget, 1914. Lev i möte med ”den geniale” Mussolini 1936.

Libri resurrecti - återupplivade böcker

Följ vår blogg om litteraturskatterna du inte visste att du ville läsa!
Läs bloggen

När han i faderns anda arbetat med svältande bönder på ryska landsbygden drog han på sig flera sjukdomar som nerv- och magåkommor. Han skickades på konvalescens till Hangö i Finland dit många ryssar sökte sig på sommaren. Något förbättrad hamnade han hos den då över hela Europa kända läkaren i Enköping, Ernst Westerlund. Denne fick många patienter inom europeisk överklass. Doktor Westerlund använde okonventionella och auktoritära behandlingsmetoder med inslag av fysiskt arbete, sunda kostvanor och promenader i friska luften. Förutom den lyckade behandlingen blev Lev förälskad i Westerlunds yngsta dotter Dorothea (Dora). Hon var då 17 år. De gifter sig 1896.

”Lev och hans hustru har kommit. Hon är bara barnet. De är så rara”, skrev Tolstoj den äldre i sin dagbok 1896. Paret hade då kommit till Jasnaja Poljana. Unga Dora konstaterade att ryssarna hon mötte var trevliga men i stugorna som hon besökte i svärfars sällskap var det smutsigt och trångt. I jämförelse med de ryska bönderna ”levde fattigfolket i Sverige i rena paradiset”.

Även Westerlund och hustrun Nina besökte vid flera tillfällen dottern på Jasnaja Poljana. Ernst Westerlund inrättade också en läkarmottagning för traktens bönder vid besöken. Personkemin mellan Westerlund och Tolstoj den äldre fungerade inte så väl. Tolstoj ansåg att Westerlund var en ”borgarbracka”. Dock fick vegetarianen Tolstoj dietråd av Westerlund för sina magsmärtor. Han anbefalldes äta ägg dagligen vilket också skedde. Westerlund å sin sida ansåg att Tolstoj den äldre var en mystiker med lätt bisarra åsikter.

Lev Tolstoj den yngre blev inledningsvis en stor vän av Sverige. Det var ordning och reda. Han kallar svenskarna det lyckligaste folket i Europa. Den ryska landsbygdsmiljön upplevde han nu enbart som deprimerande. Bönderna som stod vid vägkanten och bugade med mössan i handen.

Lev och Dora pendlade nu i flera år mellan den uppländska och ryska landsbygden. Sedan skaffade man också en lägenhet i Sankt Petersburg. Över tid fick man åtta barn.

Lev Tolstojs relationer med fadern försämrades och det gällde även de äktenskapliga förhållanden.

Lev Tolstojs relationer med fadern försämrades och det gällde även äktenskapet. I princip övergav han sin då gravida hustru och tillsammans med en ny kärlek gav han sig iväg på en jorden runt resa. Han blir nu också spelmissbrukare. Dora och barnen lämnade ett oroligt Sankt Petersburg 1917. Hon och barnen tog sig med tåg till Finland och sedan via Torneå och Haparanda till Sverige. De lämnade Ryssland för gott.

Lev Tolstoj för en vagabonderande tillvaro under 1920- och 1930-talet. Han får ytterligare ett barn i en tillfällig förbindelse. Han lever på sin berömda fars berömda ”varumärke”. Han debatterar, håller föredrag, skulpterar. Han rör sig i huvudsak mellan Amerika och Frankrike. Hasardspelandet fortsätter. Han skriver till barnen i Sverige och ber om pengar för att betala hotellräkningar.

1938 lämnar Lev Tolstoj Frankrike och bosätter sig i Sverige. Han bor nära en son i Skåne. Dora hade avlidit i en olycka 1933. Relationerna med barn och nitton barnbarn i Sverige blev inte okomplicerade men som en vän skrev vid hans 75-års dag: ”Att utbyta tankar och diskutera olika problem med mångfrestaren, idealisten, kanske i viss mån fantasten Leo Lvovitj Tolstoj är något som höjer sig över det triviala”.

Lev avled 1945 och ligger begravd på Sireköpinge kyrkogård. Han delar gravplats med sonen Pjotr och dennes hustru Astrid.

ROLF KARLMAN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

Resa i slutna rum

FANTASI. Mathias Jansson reflekterar över och resonerar kring hur fantasin kan bli
0 0kr