En hyfsad startpunkt

Litteratur.
Dödens idéhistoria Toppbild
Dödens idéhistoria.

IDÉHISTORIA. “Trots att Dödens idéhistoria inte direkt ger några omvälvande insikter är det en hyfsad startpunkt som även bjuder på anvisningar för vidare läsning,” skriver Anna Remmets.

Dödens idéhistoria
Red. Karin Dirke, Andreas Hellerstedt och Martin Wiklund
Appell förlag

Döden. Ett litet nätt ämne vars idéhistoria går att avhandla på trehundra sidor? Den inte helt anspråkslösa titeln Dödens idéhistoria antyder att det är det som är ambitionen med den bok som nyligen kom ut på Appell med bidrag från i huvudsak idéhistoriker men även en litteraturprofessor.

Dessa undersöker i relativt kronologisk ordning olika kulturella, religiösa och filosofiska föreställningar om företeelsen som skrämt och fascinerat människan i alla tider.

Perspektivet är nästan uteslutande västerländskt förutom att det tar avstamp i kulturens vagga Mesopotamien och relativt kort behandlar Egypten, men då mest i relation till senare västerländska föreställningar. Detta sker i bokens första kapitel, där Andreas Hellerstedt skriver om nedstigningar i dödsriket som motiv.

ANVÄND DENNA! Anna Remmets
ANNA REMMETS
anna.remmets@opulens.se

 

Anna Remmets är litteraturvetare och frilansskribent och har skrivit litteraturkritik i bland annat Ord & Bild, Karavan, Astra, ETC och Brand. Hon är även en av två redaktörer för den finlandssvenska kulturtidskriften Horisont.

Det senaste från Litteratur

0 0kr