Sighsten Herrgård, tidlöst modern

Kultur.
Sighsten Herrgård 1969. Källa: Wikipedia. Bilden modifierad av Opulens.

MODE. Idag är det 30 år sedan modeskaparen Sighsten Herrgård gick bort. Han var den första svenska kändis som dog av aids. Det konkreta arvet från Herrgård är idag svårt att hitta. Har vi regredierat i vår syn på hur vi tolkar män, kvinnor, kläder och utsmyckning sen 1960-talet? undrar Johanna Palm.

 

Overall, jump suit, boiler suit eller onesie – kärt barn har många namn. Overallen, vilket är min favoritbenämning på plagget, började att användas som uniform och det dröjde innan den blev ett plagg helt utan konnotationer till exempelvis soldaten, fabriksarbetaren och brevbäraren. Det sammanhängande plagget har haft en återkomst det senaste decenniet och finns i oändliga variationer – vad gäller både färg, form och bärare.

JOHANNA PALM
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr